Anketa

Vai jūti izmaiņas skolas ēdnīca?

Skolēns eksperimentē.

Mūsu skolā 19.02.2018. notika konkurss – Skolēns eksperimentē.
Sagatavoti tika 10 eksperimenti. Veiksmīga eksperimenta pamatā ir vairāki nosacījumi, kā oriģinalitāte, hipotēze, zinātniskums, vai ir videi draudzīgs, saudzējošs, eksperimenta, pētījuma izpildījums, personīgais ieguldījums, ieinteresētība, izpratne, notiekošā skaidrojums, eksperimenta praktiskais izmantojums.
Visaktīvākie bija skolas sākumskolas skolēni. Bija ļoti interesanti eksperimenti – kā piemēram, “Neaizsalstošā Baltijas jūra”, “Lavas lampa”, “Kāpēc krāsas nesajaucas?”
Uz pilsētas eksperimentu konkursu tika izvirzīti četri eksperimenti, no kuriem eksperiments, kuru rādīja 4.a. klases meitenes Ella Gaša un Andrea Sproģe “Hologramma” ieguva 1.vietu savā grupā.
Kā balva visiem aktīvajiem eksperimenta dalībniekiem būs Demo centra apmeklējums.

12. - 16.02. projektu nedēļa skolā.

Projektu nedēļas tēma "Mini ZPD". Skolēni apgūs prasmes noformēt pētniecisko darbu aprakstu, veiks pētījumus. Darbus prezentēs klasēs, bet labākie darbi tiks prezentēti arī skolas līmenī.

Iecavas pedagogu viesošanās skolā 08.02.2018.

Dace Jankovska rādīja atklāto stundu. Stunda tika analizēta. Violeta Bergmane prezentēja par DZM projekta stiprajām pusēm , kā mainījies mūsu darbs pēc projekta. Anželika Šilberga iepazīstināja ar jauno standartu, sasniedzmo rezultātu un programmu izsrādi. Akcentējot kādu skolēnu mēs gribam redzēt nākotnē. Caurvijas dažādās mācību jomās.

Pūces skola gaida topošos pirmklasniekus un viņu vecākus.

Pūces skolas modarbība notiks 13.janvārī plkst. 11.00
Vecāku iesniegums bērna reģistrācijai 1.klasē pieejams sadaļā vecākiem.

Lapas

Lietotāja pieslēgums