Anketa

Vai jūti izmaiņas skolas ēdnīca?

Jūs atrodaties šeit

Sākums

Gudrās Pūces skola.

Ventspils 2. pamatskolā kā tradīcija ir organizēt Pūces skolas nodarbības Ventspils p.i.i. sagatavošanas grupas bērniem, ar mērķi iepazīstināt ar skolas vidi, skolas darbu, 1. klases skolotāju.

Gudrā Pūce nosūtīja ielūgumu visiem p.i.i. sagatavošanas grupas bērniem un vecākiem ar aicinājumu apmeklēt radošas nodarbības Ventspils 2. pamatskolā 07.11.2015. Skolas pedagogi novadīja trīs nodarbības. Bērni kopā ar vecākiem iejutās datorikas stundas fragmentā. Vispirms noskaidroja, kas ir datorika, tad tika veikts uzdevums “Tangrams”. Bija jāsaliek dažādi dzīvnieciņi. Bērni darbojās kopā ar vecākiem. Nodarbība radīja interesi un vecāki vēlējās uzzināt, kur paši mājās var trenēties veikt šo uzdevumu. Neiztikām bez vingrošanas pauzes, jo arī datorikas nodarbībās skolēni vingro. Otru nodarbību vadīja mūzikas skolotāja. Bērniem bija iespēja muzicēt orķestrī, izspēlēt muzikālas spēles un vienoties kopīgās dziesmās. Trešo nodarbību vadīja nākamās pirmās klases skolotāja. Nodarbības tēma – gadalaiki. Bērniem bija iespēja praktiski darboties pie interaktīvās tāfeles, atpazīt gadalaikus un parādīt savu lasītprasmi.

Visus bērnus un vecākus pie skolas sagaidīja Gudrā Pūce un novēlēja radošu dienu Ventspils 2. pamatskolā. Uz skolu nāca ne tikai nākamie pirmklasnieki un viņu vecāki, bet daudziem līdzi bija arī brāļi un māsas, vecmāmiņas. Ar nākamo skolu iepazīties vēlas visa ģimene. Bērniem bija iespēja izstaigāties pa skolu un iepazīties ar skolas telpām. Vecākiem bija saruna ar skolas direktori par skolas darbu un iecerēm. Vecāki saņēma atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Ieinteresētība bija liela. Nākamā nodarbība notiks 09.01.2016.plkst.11.00 Ventspils 2. pamatskolā. Aicinām visus nākamos pirmklasniekus un viņu vecākus iepazīties ar skolu un skolotāju.