Anketa

Vai jūti izmaiņas skolas ēdnīca?

Jūs atrodaties šeit

Sākums

Inovatīvās skolas aktivitātes Ventspils 2.pamatskolā.

Jau daudzus gadus Ventspils 2.pamatskola darbojas Latvijas Inovatīvo skolu tīklā.

18. oktobrī Ventspils 2.pamatskolas pedagogi dalījās pieredzē rādot atklāto stundu bioloģijā 7 klasei un pastāstīja par portāla Uzdevumi.lv iespējām. Uz semināru tika aicināti Ventspils izglītības iestāžu pedagogi.

Skolotāja Dace Jankovska vadīja bioloģijas stundu 7.klasē, stundas tēma – Sakņu īpašības un to funkcijas. Pēc stundas pedagogi analizēja tās norisi, izteica savus vērojumus un pateicās skolotājai par dalīšanos pieredzē.

Pēc tam pedagogi tika iepazīstināti ar pārbaudes darba veidošanu portālā Uzdevumi.lv

Pieredzē dalījās portāla Uzdevumi.lv Ventspils pilsētas 3.vietas ieguvēja 2015./2016.m.g. skolotāja Ilze Grinfogele.

Pedagogi noslēgumā izteica vēlmi pielietot portāla piedāvātās iespējas un izmantot savā ikdienas darbā.