Anketa

Vai jūti izmaiņas skolas ēdnīca?

Jūs atrodaties šeit

Sākums

Jaunajā mācību gadā!

Es dodos pa saulainu ceļu
Līdz rudens vēlajām salnām,
Līdz pirmajam septembrim skolā,
Līdz pirmajai dienai klasē.
Šis saulainais septembra rīts
Ir zelta saulītes apspīdēts,
Un katrā saulītes starā
Ir vasaras noslēpums tīts.
Cienījamie vecāki!
1.septembris ir patiešām īpaša diena, kas atmiņām pilna noteikti katram no mums. Ar krāsainiem ziediem rokās zinību pils durvis vērs pirmklasnieki, kam viss vēl svešs un nezināms. Skolas solos atgriezīsies spurdzoši skolnieki, kas steigs satikt klasesbiedrus un dalīties vasaras piedzīvojumos… Ar jaunu darba sparu un idejām bērnus sveicinās pedagogi. Bet atcerieties, vēl īpašāka šī diena ir Jūsu bērniem , kas satraukušies, apbruņojušies rudenīgiem ziediem un saposušies dodas uz skolu, lai iepazītos ar jaunajiem klasesbiedriem, lai satiktu jau sev zināmos. Un Zinību diena ir pavisam citādāka kā mūsu bērnībā, lai arī ir emocijas, kas katru gadu septembrī pie mums atgriežas.
2016./2017. mācību gadā Ventspils 2.pamatskolā mācības uzsāks 296 skolēni, viņu vidū - 48 pirmklasnieki. Šajā mācību gadā darbu sāks 1 jauns pedagogs - sākumskolas skolotāja Sanita Lāce.
Skola realizē sešas izglītības programmas, šajā mācību gadā uzsāksim jaunu programmu – pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu.
Turpināsim darbu Latvijas VISC Inovatīvo skolu tīklā un darbu pie kompetenču pieejas mācību saturā.
Ventspils 2. pamatskolas skolotāji domā par to, kā padarīt mācīšanas – mācīšanās procesu interesantāku, radošāku, mūsdienīgāku. Skolas pedagogi mācību procesā izmanto jaunās tehnoloģijas, kas tiek izmantotas mērķtiecīgi, jēgpilni.
Mācīšanās notiek ne tikai mācību klasē, bet arī mācību ekskursijās, muzeju un bibliotekārajās stundās, izglītojošajās lekcijās, pulciņos, fakultatīvos un citās ārpusklases aktivitātēs. Skolēni apgūst jaunas zināšanas, prasmes un iemācās, praktiski darbojoties.
Viss 2. pamatskolas kolektīvs mazajiem un lielajiem skolniekiem novēl atrast īsto motivāciju mācīties, atrast vēlmi sapņot un piepildīt savus sapņus. Izglītošanās mūs vienmēr padara tikai un vienīgi par interesantākiem cilvēkiem, un to vēlam arī saviem bērniem, jo no tā, kā viņi mācīsies, būs atkarīga viņu nākotne. Un mēs visi esam par labāku nākotni saviem bērniem!
Zināšanas ir atslēga, kas atver arvien jaunas durvis.
Uz tikšanos 1.septembrī plkst. 9.00 Ventspils 2. pamatskolas pagalmā!
Ventspils 2. pamatskolas direktore Sintija Birziņa.