Anketa

Vai jūti izmaiņas skolas ēdnīca?

Jūs atrodaties šeit

Sākums

Jauno vides pētnieku forums "Skolēns eksperimentē"

10. martā skolā notika jauno vides pētnieku forums "Skolēns eksperimentē”. Tā mērķis ir veicināt skolēnu aktīvu vides izzināšanu, aktivizēt un popularizēt pētniecisko darbību, pilnveidojot skolēnu pētnieciskā darba prasmes, kā arī aktivizēt un paplašināt vides izglītības darbu skolā. Tajā varēja piedalīties visi skolēni no 1. – 9.klasei individuāli vai grupā līdz trim dalībniekiem. Skolēniem pašiem bija jāsameklē, jāizdomā kāds eksperiments, kuru varētu demonstrēt citiem, ievērojot vērtēšanas kritērijus un visus drošības pasākumus. Tas varēja būt arī pētījums ilgtermiņā saistīts ar vidi.
Šogad aktīvāki bija skolēni no 1. – 5.klasei , kuri bija pieteikušies konkursam ar astoņiem eksperimentiem. Iepriekš tas jau bija izmēģināts un parādīts dabas zinību stundās, dabas zinību pulciņā „Jaunais pētnieks”, kur tika izvēlēts interesantākais, kritērijiem atbilstošākais. Daži skolēni eksperimentēja mājās, pirms tam konsultējoties ar dabas zinību, fizikas vai ķīmijas skolotāju. Jaunāko klašu skolēniem daudz palīdzēja arī vecāki. Paldies viņiem par to!
Eksperimentus vērtēja skolotāju žūrija, vadoties pēc šādiem kritērijiem:
1. Veiktais eksperiments/ pētījums, tā izpildījums.
2. Veiktā eksperimenta/pētījuma zinātniskums.
3. Veiktā eksperimenta/pētījuma un tā rezultātu izpratne, notikušā skaidrojums.
4. Personīgais ieguldījums eksperimenta/pētījuma veikšanā, interese par eksperimentu/pētījumu.
5. Atbildes uz jautājumiem par veikto eksperimentu/pētījumu, tā norisi un nozīmi.
1.vietu ieguva 2.a klases skolniece Nikola Šefele ar eksperimentu „Kādas vielas mums ir mājās”.
2.vieta - 1.a klases skolniekam Kristapam Nolendorfam ar eksperimentu „Ola pudelē”.
3.vieta - 5.klases skolniekam Kristiānam Kristeram Langzamam ar eksperimentu „Uzmanību, putas deg!”.
Vēl piedalījās 1.a kl. Anabella Silarāja - „Es uztaisīšu lavas lampu”, 2.a kl. Elīza Zariņa „Milzu gumijas lācīši”, 2.a kl. Dženifera Klajuma, Dārta Smiltiņa - „Veidošanas masa”, 3.kl. Mikuss Zernevics „Mikrovulkāns” un 5.kl. Adriana Jūlija Andersone, Elīza Urstiņa - „Šķīstošās vielas”.
Nikola Šefele savu eksperimentu demonstrēs 23.martā skolēnu Jaunrades namā pilsētas jauno vides forumā „Skolēns eksperimentē”.