Anketa

Vai jūti izmaiņas skolas ēdnīca?

Jūs atrodaties šeit

Sākums

Kompetenču pieeja mācību procesā.

Ventspils 2.pamatskola kā Inovatīvā skola darbojas kopš 2011. gada. Esam VISC Inovatīvās pieredzes skolas tīklā un aktīvi reizi mēnesī piedalāmies mācību semināros kādā no Latvijas Inovatīvajām skolām. Vērojam mācību stundas, analizējam un metodiski strādājam pie prasmju un kompetenču mērķtiecīgu apguvi. 2016. gada 27. janvārī seminārs notika Mārupes vidusskolā. Vērojām divas mācību stundas 3. klasē matemātiku un 4. klasē dabaszinības. Mācību stundās tiek parādīts, kā mērķtiecīgi skolotājs strādātā pie kādas kompetences attīstīšanas skolēniem. Semināros piedalās skolotājas Eva Zariņa, Liene Umbraška un Sintija Birziņa. Mūsu skolas komandai katru reizi ir uzdots mājas darbs, kas mēneša laikā jārealizē. Tiekoties nākamajā reizē dalāmies pieredzē. Ar 2018. gadu izglītības standartā, programmās tiks veikti grozījumi un svarīgi, lai mēs šīm pārmaiņām būtu gatavi un ieguvēji būtu mūsu skolas skolēni. Nākamais mācību seminārs plānots 3. martā mūsu Ventspils 2.pamatskolā. Uz mūsu skolu brauks eksperti no DZM LU un pedagogi no Brocēnu vidusskolas, Mārupes vidusskolas, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas, Tukuma 2.pamatskolas, Rīgas V. Zālīša sākumskolas, Vecumnieku vidusskolas.