Anketa

Vai jūti izmaiņas skolas ēdnīca?

Jūs atrodaties šeit

Sākums

Konkurss "Gudrais pētnieks".

Ventspils 2.pamatskola Inovatīvās skola tīklā darbojas jau no 2010.gada. VISC Inovativās pieredzes skolu tīklā skolotāji dalās pieredzē, kopīgi veido mācību stundas, analizē un uzlabo mācību stundas, sniedz atgriezenisko saiti, sadarbojas ar citu valstu kolēģiem, veido mācīšanās grupas, dalās ar mācību materiāliem, skolā strādā komandā. VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla skolotāji aicina sadarboties un mācīties citam no cita savas skolas, pašvaldības, nacionālā līmenī. Ventspils 2.pamatskolas skolotāji ir iesaistījušies darbā pie jaunā izglītības standarta, kur tiek strādāts pie tā, lai izglītība būtu balstīta uz kompetenču attīstību skolēniem.

Regulāri organizējam dažādus izglītojošus pasākumus dabaszinātnēs un matemātikā skolas skolēniem un pilsētas skolu skolēniem. 26.11.2015. skolas komanda organizē dabas zinību un matemātikas konkursu 5.-6.klašu skolēniem.

Konkursā piedalīsies komandas no Ventspils 1.pamatskolas, Centra sākumskolas, 4.vidusskolas, 5.vidusskolas un 2.pamatskolas.

Dalībniekus sveica Ventspils 2.pamatskolas 6.klase ar muzikālu priekšnesumu.

Konkursa dalībnieku komandas saņēma ceļojuma kartes “Gudrais pētnieks” ar 8 stacijām.

Stacijas:
 • Atrodi sakarības - veicina skolēnu loģiskās un abstraktās domāšanas prasmes, uzmanības noturību, aktivizē un padziļina matemātikas zināšanu apguvi.
 • Uzmini nu! - izzinoša interaktīva spēle, kura attīsta un paplašina skolēnu redzesloku par atklājumiem, izgudrojumiem, vēsturi un matemātikas saistību ar citiem mācību priekšmetiem.
 • Atpazīsti kontinentus un dzīvniekus tajos - Novērtēt skolēnu zināšanas par kontinentiem raksturīgajām dabas zonām un prasmi izvērtēt konkrēta dzīvnieka dzīvesvietu, zinot tā raksturīgās pazīmes un dzīvesveidu. Atpazīt kontinentus pēc to formas un izvietot tos tā, kā tie redzami pasaules kartē. Pēc krāsām kontinentā nosaukt raksturīgās dabas zonas un apstākļus tajās. Katrā kontinentā ievietot tam raksturīgos dzīvniekus, izmantojot papildus informāciju, ja nepieciešams.
 • Skaitļa līnijas (POWER LINES)- šis uzdevums ir pieejams internetā un to var spēlēt uz interaktīvās tāfeles. Šim uzdevumam bezmaksas ir pieejami 8 līmeņi.
 • Uzdevumā ir jāsakārto skaitļi noteiktā secībā, lai iegūtu noteiktu summu. Skolēni, šo uzdevumu pildot, secina, kurš skaitlis katrā līmenī (uzdevumā) būs kā galvenais (vienlaicīgi ietverts vairākās summās - izteiksmēs).
 • Torņu celšana - šajā stacijā skolēniem no 20 šķībi sazāģētiem bērza klucīšiem jāuzceļ tornis, kurā ir visvairāk izmantoti klucīši. Skolēniem ir jāprot, ka lietas negāžas, ja tās ir stabilas un līdzsvarā. Kā arī eksperimentējot ir jāmāk atrast smaguma centru, kas šķībos klucīšus ļaus novietot līdzsvarā.
 • Algoritmiņš – skolēniem jāprot sekot norādījumiem, veikt matemātiskas darbības, lai sasniegtu rezultātu.
 • Uzzīmē mani – skolēni izmantojot programmu code.org veido zīmējumus. Ir nepieciešama loģiskā domāšana un matemātiskās zināšanas. Telpaugu atpazīšana – skolēniem jāatpazīst populārākie telpaugi pēc dotā apraksta, attēla, sugas. Skolēni iepazīstas ar telpaugu aprakstiem, tad aprakstus saliek ar atbilstošu attēlu, pēc apraksta un attēliem atrast, atpazīt telpaugus klases telpā.
 • Skolu komandas katrā stacijā ieguva punktus.

  Apkopojot rezultātus:

  1. vieta Ventspils 2.pamatskolai (Aleksandra Arhipova, Eduards Zviedrītis, Adriana Jūlija Andersone, Dans Deniss Amons, Roberts Segliņš),
  2. vieta 4.vidusskola,
  3. vieta Ventspils 1.pamatskola
  4. vieta Centra sākumskola,
  5. vieta 5.vidusskola
  Konkursu organizēja Ventspils 2.pamatskolas skolotāji Eva Zariņa, Inga Šefele, Ilze Grinfogele, Liene Umbraška, Dace Jankovska, Sintija Birziņa.