Anketa

Vai jūti izmaiņas skolas ēdnīca?

Jūs atrodaties šeit

Sākums

Kopā būt, kad prieku var gūt!

Šodien ir pēdējā mācību diena šajā mācību gadā 1.- 8. klašu skolēniem. Šodien var būt apmierināti tie skolēni, kuri ir atbildīgi mācījušies visu mācību gadu. Ļoti smaidīgi ir 36 mūsu skolas pirmklasnieki, kuriem šis mācību gads bijis sevišķi nozīmīgs. Skolas dzīvē svarīgi posmi ir 1.klase un 9.klase, 1.klasei – jāapgūst viss nezināmais , jaunais, 9.klasei – jāgatavojas eksāmeniem. Ļoti lepojamies ar skolēniem, kuri ir lepni un atbildīgi par savu skolu, kuri ir mācībās motivēti, kuri ir draudzīgi un izpalīdzīgi. Skolā pats svarīgākais ir mācību darbs. Zinošākie skolas skolēni piedalījās pilsētas skolu olimpiādēs un guva panākumus.

Šajā mācību gadā strādājām pie metodiskās tēmas – Uzdevumu atlase, kas ved uz Sasniedzamo rezultātu.

Šajā mācību gadā aktīvi skolas ārpusstundu pasākumos piedalījās skolas pašpārvaldes skolēni un skolotāja Inga Šefele, paldies par inovatīvajām idejām, organizētajiem pasākumiem un atbildību veicot uzdevumus. Tādēļ šogad kā labākie tiek balvai izvirzīta tieši skolēnu pašpārvalde. Balvā saņemot ieejas biļetes ūdens atrakciju parkā.

1.jūnijā skolas labinieki brauks ekskursijā uz Lietuvu, Klaipēdu, kur apmeklēs delfināriju un dosies uz mini zoo apskatīt dažādus eksotiskus zvēriņus. Paldies Anitai Apsītei par radošajām inovatīvajām idejām organizējot skolas ārpusstundu nodarbības.

Esam visu mācību gadu aktīvi piedalījušies vides pasākumos. Pagājušo nedēļu vides olimpiādes 3.vietas uzvarētājiem bija iespēja apmeklēt Rīgas Zoo un Botāniskā dārza Tauriņu māju.

Skolas kolektīvs ir vienmēr kustībā, nekad neapstājas pie sasniegtā.

Aktīvi darbojamies Inovatīvo skolu tīklā, organizējām dažādas aktivitātes saistot ar dabaszinību. Turpinājām darbu pie kompetenču izglītības pieeju mācību procesā. Turpinājām darboties Starptautiskajā Erasmus + projektā.

Visu gadu aktīvi esam vākuši makulatūru. Paldies skolēniem un vecākiem, kas savāca ļoti daudz makulatūras.

Skolas tradīcija ir mācību gadu noslēdzot organizēt dabaszinības dienu, kur skolēni darbojoties dažādās stacijās pielieto savas zināšanas dabaszinību jautājumos. Visiem vēlu saulainu un drošu vasaru!

Lai 1.septembrī atgriežoties skolā varētu teikt:” Cik notikumiem bagāta bija vasara, bet ļoti gribēju atkal satikt savus skolas biedrus, skolotājus, apgūt jaunas zināšanas.”

Ar saulainiem sveicieniem direktore Sintija Birziņa.