Anketa

Vai jūti izmaiņas skolas ēdnīca?

Jūs atrodaties šeit

Sākums

Mācībspēki

 1. Sintija Birziņa - direktore, mūzika
 2. Violeta Bergmane - direktores vietniece mācību darbā, krievu valoda
 3. Baiba Langzama - direktores vietniece audzināšanas darbā, sākumskolas skolotāja
 4. Inga Rudzāja - 2.a. kl. audzinātāja, sākumskolas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja
 5. Rasma Jaunķierpe - 2.b kl. audzinātāja, sākumskolas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja
 6. Zane Punkstiņa - 3.a. kl. audzinātāja, sākumskolas skolotāja
 7. Sanita Lāce - 3.b. kl. audzinātāja, sākumskolas skolotāja
 8. Dace Jankovska - 1.a kl. audzinātāja, sākumskolas skolotāja, bioloģija
 9. Ligita Rāfelde - 1.b kl. audzinātāja, sākumskolas skolotāja
 10. Inguna Freiberga - 5.b.kl. audzinātāja, sākumskolas skolotāja, angļu valoda
 11. Sandra Meņģe - 4.b. kl. audzinātāja, latviešu valoda un literatūra
 12. Anita Krūmiņa - 6.klases audzinātāja, ģeogrāfija, vēsture
 13. Žanna Eizenbārde - 7.a kl. audzinātāja, mūzika
 14. Anita Cinciusa - 7.b kl. audzinatāja, latviešu valoda, literatūra
 15. Inga Šefele - 8. kl. audzinātāja, matemātika
 16. Anželika Šilberga -9. kl. audzinātāja, sports
 17. Ilze Grinfogele - direktora vietniece IT jomā, 5.a, kl. audzinātāja, informātika, matemātika, fizika
 18. Viktorija Neviglas - krievu valoda
 19. Olga Maranika - mājturība un tehnoloģijas meitenēm
 20. Elīna Klevinska - sociālās zinības, speciālās izglītības skolotāja
 21. Zigmārs Sula - mājturība un tehnoloģijas zēniem
 22. Dace Opolais - ķīmija
 23. I
 24. Gunta Krauze - speciālās izglītības skolotāja
 25. Rita Znots-Znotiņa - speciālās izglītības skolotāja
 26. Zane Bērziņa - speciālās izglītības skolotāja
 27. Henisa Meiere - speciālās izglītības skolotāja, mūzika
 28. Anita Millere - speciālās izglītības skolotāja
 29. Irina Oščenko - speciālās izglītības skolotāja
 30. Sarmīte Bergmane - sociālais pedagogs
 31. Sandra Ivaško - logopēds
 32. Linda Jēkabsone - bibliotekāre, latviešu valodas skolotāja