Anketa

Vai jūti izmaiņas skolas ēdnīca?

Jūs atrodaties šeit

Sākums

Mācībspēki

 1. Sintija Birziņa - direktore, mūzika
 2. Violeta Bergmane - direktores vietniece mācību darbā, krievu valoda
 3. Baiba Langzama - direktores vietniece audzināšanas darbā, sākumskolas skolotāja
 4. Inga Rudzāja - 1.a. kl. audzinātāja, sākumskolas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja
 5. Baiba Hofmane - 1.b kl. audzinātāja, sākumskolas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja
 6. Inita Semjonova - 2.a. kl. audzinātāja, sākumskolas skolotāja, dabaszinības
 7. Sanita Lāce - 2.b. kl. audzinātāja, sākumskolas skolotāja
 8. Dace Jankovska - 3.a kl. audzinātāja, sākumskolas skolotāja, bioloģija
 9. Sabīne Ābiķe - 3.b kl. audzinātāja, sākumskolas skolotāja
 10. Eva Zariņa - 4.a kl. audzinātāja, sākumskolas skolotāja
 11. Inguna Freiberga - 4.b.kl. audzinātāja, sākumskolas skolotāja, angļu valoda
 12. Sandra Meņģe - 5. kl. audzinātāja, latviešu valoda un literatūra
 13. Anita Krūmiņa - 5.klases audzinātāja, ģeogrāfija, vēsture
 14. Žanna Eizenbārde - 6.a kl. audzinātāja, mūzika
 15. Anita Cinciusa - 6.b kl. audzinatāja, latviešu valoda, literatūra
 16. Inga Šefele - 7. kl. audzinātāja, matemātika
 17. Anželika Šilberga - 8. kl. audzinātāja, sports
 18. Ilze Grinfogele - direktora vietniece IT jomā, 9, kl. audzinātāja, informātika, matemātika, fizika
 19. Daria Arinina - krievu valoda
 20. Olga Maranika - mājturība un tehnoloģijas meitenēm
 21. Sanita Ziemele - vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas meitenēm
 22. Zigmārs Sula - mājturība un tehnoloģijas zēniem
 23. Dace Opolais - ķīmija
 24. Inita Āboliņa - sociālās zinības, vēsture
 25. Gunta Krauze - speciālās izglītības skolotāja
 26. Rita Znots-Znotiņa - speciālās izglītības skolotāja
 27. Natālija Bernšteina - speciālās izglītības skolotāja
 28. Anita Odorska - speciālās izglītības skolotāja, mūzika
 29. Anita Millere - speciālās izglītības skolotāja
 30. Irina Oščenko - speciālās izglītības skolotāja
 31. Sarmīte Bergmane - sociālais pedagogs
 32. Sandra Ivaško - logopēds
 33. Zane Bērziņa - bibliotekāre