Jūs atrodaties šeit

Sākums

Palīdzība vecākiem krīzes situācijās.

Palīdzības iespējas krīzes situācijās Skolas psihologs Santa Lerha 29859137
Skolas sociālais pedagogs Sarmīte Bergmane 28374267
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) 112, kas vienlaikus ir arī vienotais ārkārtējo notikumu numurs Valsts policija 110 63604752
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 113
Gāzes avārijas dienests 114
Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis 116111 http://www.bernutalrunis.lv/lv/ Valsts Bērnu uzticības tālrunis: 80006008 http://www.rnc-rtb.lv/uzticibas_talrunis_lv.html
Ventspils pašvaldības policijai - 636 80808, 636 22934
Ventspils pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes Bērnu un ģimenes atbalsta nodaļai - 63601253
Ventspils pilsētas Bāriņtiesai - 63601247, 63601248
Bērnu un pusaudžu atbalsta centram "Nāc līdzi!" - 63628841 Krīzes centram ģimenēm ar bērniem "Paspārne"- 63661515 , 63661516 , 22012434