Anketa

Vai jūti izmaiņas skolas ēdnīca?

Jūs atrodaties šeit

Sākums

Piedalāmies konkursā.

6.klases komanda" Spicie ventiņi" piedalījās konkursā "Spicprâtis" VentspilsValsts 1.ğimnāzijā. Tajā darba stacijās bija jāpilda dažādi atjautīgi un interesanti uzdevumi, piemēram, jāmin mīklas, jāuzzīmē laupītāja portrets, jāveido figūras no sēkorciņiem, jāatjauno ašie stabi. Šurumburumā atbildes janoskaidro, balsojot ar balsošanas pultīm. Kopvērtējumā mūsu skolas komanda ieguva 3.vietu starp pilsētas skolu komandām.