Anketa

Vai jūti izmaiņas skolas ēdnīca?

Jūs atrodaties šeit

Sākums

Projektu nedēļa.

Ventspils 2.pamatskolā no 08.02.2016. – 12.02.2016. notika projektu nedēļa. Projektu nedēļa ir viena no mācību metodēm, kura veido radošās darbības pieredzi. Skolēni apgūst kādu tēmu, vāc materiālus un pētījuma rezultātā apkopo informāciju. Audzēkņi apguva dažādas metodes, kuras lieto projektu darbā: intervēšana, aptauja, eksperiments, informācijas ieguve, sistematizācija un apkopošana, IT izmantošana informācijas vākšanā un datu apstrāde, prezentēšana u.c. Kā atzina daudzi skolēni, viņiem ļoti patikusi šī projekta nedēļa, jo esot daudzās mācību ekskursijās bijuši, tikušies ar interesantiem cilvēkiem, un uzzinājuši daudz jauna.