Jūs atrodaties šeit

Sākums

Sadarbība ar izglītojamo vecākiem.

Ventspils 2.pamatskolas svarīgākais sadarbības partneris ir skolēna ģimene. Vecāku interesei un aktivitātei ir liela nozīme bērna sasniegumos. Lai veicinātu sadarbību starp skolēna ģimeni un skolu, ceram uz vecāku līdzdalību un atbalstu gan ikdienas darbā, gan bērnu izglītošanā, gan bērnu brīvā laika un pasākumu organizēšanā, gan ilgtermiņa attīstības plānošanā. 2015./2016.m.g. sadarbību ar vecākiem esam īstenojuši:
  • Skolas padomes sēde
  • Vecāku sapulces
  • Regulāra informācijas atspoguļošana mājas lapā v2psk.lv
  • Regulāra sadarbība ar e klases starpniecību
  • Vecāku iesaistīšana Karjeras dienu pasākumos
  • Lāčplēša dienas pasākums
  • Valsts svētku svecīšu vakars
  • Rūķu darbnīca
  • Ziemassvētku koncerti, klases vakari.