Jūs atrodaties šeit

Sākums

Samaksa par pusdienām.

Informējam, ka par pusdienām ir iespējams samaksāt ar pārskaitījumu.
SIA "Saltums Kandavā"
Reģ.nr. 49202002956
Konts: LV30UNLA0011000468886
Piezīmēs jānorāda periods, par kuru maksāsiet (ne mazāk kā par nedēļu,izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas). Skolēna vārds un uzvārds, klase. Pēc tam maksājuma izdruka par samaksāšanu jānogādā skolas kancelejā vai jānosūta uz skolas e-pastu 2.pamatskola@ventspils.lv līdz katras pirmdienas rītam. Ja bērns slimo vai kādu citu iemeslu dēļ nav skolā, vai neēd pusdienas, jāpaziņo klases audzinātājai vai kancelejā sekretārei.
Maksa par 5 darba dienām 5.-9.klšu skolēniem 5,00 EUR