Jūs atrodaties šeit

Sākums

Vēsture

  • Ventspils 3.astoņgadīgā skola ar krievu valodas apmācību ir dibināta 1962.gada 25. augustā.
  • 1990.gada 29.janvārī skola tiek pārdēvēta par 2.deviņgadīgo.
  • 1992.gada 21. janvārī 2.deviņgadīgā skola tiek vēlreiz pārdēvēta par Ventspils 2.pamatskolu.
  • Kopš 1997.gada 1.septembra uz mūsu skolas bāzes tiek atvērtas krievu un latviešu “C” apmācības līmeņa pirmās klases.
  • 2000./2001.m.g. tiek mainīts skolas statuss – tā kļūst par divplūsmu skolu ar latviešu un krievu apmācības valodām.
  • 2002./2003.m.g. tiek iesvētīts skolas karogs.
  • 2003./2004.m.g. tiek mainīts skolas statuss. Skolā mācās tikai latviešu valodas plūsmas skolēni.
  • 2011./2012.m.g. skola iegūst Ekselences skolas titulu, līdz ar to pievienojas inovatīvo skolu tīklam.
  • 2012./2013. m.g. skola iegūst titulu "Smart Showcase School".