Anketa

Vai jūti izmaiņas skolas ēdnīca?

Jūs atrodaties šeit

Sākums

Vecāku padome.

2017. gada 14. novembrī plkst.17.30 (9.kab) notiks vecāku komitejas sēde.
Izskatāmie jautājumi:
1. Skola 2030. (māc. grupas vad. A. Šilberga)
2. Edurio aktualitātes 2017./2018.m.g. (Dir. vietn. V. D. Bergmane)
3. Skolas pusdienas. (Dir. vietn. audz. darbā B. Langzama)
4. Skolas 55 gadu jubileja. (direktore S. Birziņa)
5. Erasmus+ projekts Slovēnijā (skolēnu pašpārvalde)
6. Vecāku atbalsta fonds. (A. Feldmane)
7. Citi aktuāli jautājumi.