Anketa

Vai jūti izmaiņas skolas ēdnīca?

12. - 16.02. projektu nedēļa skolā.

Projektu nedēļas tēma "Mini ZPD". Skolēni apgūs prasmes noformēt pētniecisko darbu aprakstu, veiks pētījumus. Darbus prezentēs klasēs, bet labākie darbi tiks prezentēti arī skolas līmenī.

Iecavas pedagogu viesošanās skolā 08.02.2018.

Dace Jankovska rādīja atklāto stundu. Stunda tika analizēta. Violeta Bergmane prezentēja par DZM projekta stiprajām pusēm , kā mainījies mūsu darbs pēc projekta. Anželika Šilberga iepazīstināja ar jauno standartu, sasniedzmo rezultātu un programmu izsrādi. Akcentējot kādu skolēnu mēs gribam redzēt nākotnē. Caurvijas dažādās mācību jomās.

Lepojamies!

Lepojamies ar mūsu skolēniem, kuri piedalījās lasīšanas konkursā.

Mūsu lepnums!

Lepojamies ar mūsu skolēniem, kuru mācību sasniegumi I semestrī bija augstā, un augsti optimalā līmenī. Paldies par ieguldīto darbu gan skolēniem, gan viņu vecākiem!

Pūces skola gaida topošos pirmklasniekus un viņu vecākus.

Pūces skolas modarbība notiks 13.janvārī plkst. 11.00
Vecāku iesniegums bērna reģistrācijai 1.klasē pieejams sadaļā vecākiem.

Ziemassvētku pasākumi skolā.

20.decembrī Ziemassvētku izrāde "Kā eglīte zvēriem dziesmiņu mācīja" 1.-4.klasei 18:00
21. decembrī Ziemassvētku pasākums 5.- 9.klasei plkst.17:00
22. decembrī Baltā stunda 9.00 - 10.00 1.-4.klase; 10.30 - 11.30. 5. - 9.klase

Izmaiņas stundu laikos.

Ar otro semestri tiek manīti stundu laiki. Lūdzu pievērsiet uzmanību!

Vecāku padome.

2017. gada 14. novembrī plkst.17.30 (9.kab) notiks vecāku komitejas sēde.
Izskatāmie jautājumi:
1. Skola 2030. (māc. grupas vad. A. Šilberga)
2. Edurio aktualitātes 2017./2018.m.g. (Dir. vietn. V. D. Bergmane)
3. Skolas pusdienas. (Dir. vietn. audz. darbā B. Langzama)
4. Skolas 55 gadu jubileja. (direktore S. Birziņa)
5. Erasmus+ projekts Slovēnijā (skolēnu pašpārvalde)
6. Vecāku atbalsta fonds. (A. Feldmane)
7. Citi aktuāli jautājumi.

Lapas

Lietotāja pieslēgums