Anketa

Vai jūti izmaiņas skolas ēdnīca?

Laimīgu Jauno gadu!

Aiz tālēm tāles sarunājas,
Aiz gada nāk uz aiziet gads.
Var nogurt kājas, nogurt rokas,
Bet sirds lai nenogurst nekad !

Ventspils 2,pamatskolas kolektīvs vēl visiem laimīgu, saticīgu un sekmīgu
Jauno gadu!

Palīdzi izgreznot skolu Ziemassvētkiem!

Rūķu darbnīca notiks 04.12.2014. plkst.18.00- 19.30 Aicinām skolas skolēnus kopā ar vecākiem. Līdzi ņemt vienu baltu eglīšu rotājumu, skolas lielajai eglei. Piparkūku mīklu, papīru, šķēres, līmi, sudraba, zelta pūšamās krāsas. Galvā jābūt rūķu cepurēm.

Jaunais pētnieks!

Ventspils vispārizglītojošo audzēkņu konkurss „Jaunais pētnieks”(dabaszinībās un matemātikā) notiks Ventspils 2.pamatskolā 2014.gada 2.decembrī.(plkst.12.00 – 14.00) Konkurss tiek organizēts Ventspils vispārizglītojošo skolu 5.-6.klašu skolēniem . Katru skolu pārstāv 5 cilvēku komanda. Konkursu organizē un vada Ventspils 2.pamatskolas inovatīvās skolas komanda. Pasākuma mērķis: veicināt skolēnu interesi par dabas zinībām, ļaut skolēniem pilnveidot savas prasmes un sacensties. Konkursā piedalīsies komandas no centra sākumskolas, 1.pamatskolas, 2.pamatskolas, 4.vidusskolas, 5.vidusskolas un 6.vidusskolas. Konkursa uzdevumus un vērtēšanas kritērijus sagatavo Ventspils 2.pamatskolas inovatīvās skolas komanda. Konkursa laikā skolēniem būs jāparāda prasmes uzdevumu veikšanā, prasmi pētīt, analizēt, secināt. Prasme izmantot savas zināšanas nestandarta situācijās.

Pūces skola!

26.11.2014. skolā notiek Pūces skola.

Iegriez elektrību!

25.11.2014. skolā viesojās Latvija Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbinieki un personigi izsniedz spēles "Iegriez enerģiju"' autoriem pateicības rakstus un dāvanas, kruzītes, lai ziemas vakaros var dzert siltu tēju. Paldies skolotājai Ingai Šefelei.

Erasmus + projekta sanāksme.

No 17. līdz 21. novembrim skolā notika projekta Erasmus + samāksme. Bija ieradušies 6 dalībvalstu pārstāvji. Projekta sanāksme izdevās lieliski. Projekta galvenā koordinātore Malgorzata Ferdyn (Polija) teica, ka viss ir ekselenti noorganizēts, sanāksmes aktivitātes virzītas uz projekta mērķi un uzdevumiem. Viesi bija patīkami pārsteikti par sakopto skolu, pilsētu un viesmīlīgajiem cilvēkiem. Skolēniem bija iespēja piedalīties mācību stundās, apgūt latviešu tautas dejas, dziesmas un piedalīties sporta aktivitātēs, bet mūsu skolas skolēniem īpaši interesanta šķita radošā darbnīca, kuru vadīja Polijas skolotājas.Īpaši atzinīgi tika novērtētas mūsu skolēnu svešvalodas zināšanas un komunikācijas prasmes. Viesi un 2.pamatskola ir pateicīgi ģimenēm, kuras uzņēma pie sevīm skolēnus. Viesi izteica vēlmi vēlreiz atgriezties. Projekta sanāksme notika piecas dienas, kura laikā izdevās visas plānotās aktivitātes. Izsakām pateicību Ventspils pilsētas Domei, Ventspils Izglītības pārvaldei, Ventspils naftai un viesnīcai- "Raibie logi." Sanāksmes laikā iepazināmies ar izglītības sistēmu dalību valstīs un katra dalībvalsts prezentēja savu skolu. Tika noteikts logo konkursa uzvarētājs. Tika precizēti uzdevumi, kuri jāveic līdz nākamajai sanāksmei, kas notiks aprīlī Polijā.

Erudīcijas konkurss „Paņem 100 konfektes, ja vari!”

22. novembrī, noslēdzot patriotisko mēnesi, 2. pamatskolā notika erudīcijas konkurss, kurā bija ar Latviju saistīti jautājumi. No katras klases piedalījās viena komanda ar pieciem dalībniekiem. Katrai komandai bija iespēja iegūt savā īpašumā 100 konfektes, atbildot tikai uz 10 jautājumiem, bet kā izrādījās tas nemaz nebija tik vienkārši...

Valsts svētku koncerts

14. novembra rīts, par godu Latvijas valsts proklamēšanas 96. gadadienai, sākās ar svinīgo līniju skolas priekšā. Patriotiskā gaisotnē tika aizdedzinātas sveces un dziedāta Latvijas Republikas valsts himna. Vēlāk skolēni Latvijai dzimšanas dienā dāvāja koncertu, kurā izskanēja Latvijai veltītas dziesmas, dejas, dzeja un mūzikas instrumentu skaņdarbi. Tev mūžam dzīvot, Latvija, Tu Tēvzeme mums Dieva dota! Lai Latvju tauta vienota, Aug spēkā, slavā, daiļumā! /V.Plūdonis/

Muzicējam kopā

11. novembrī Lāčplēšu dienā, kad valstī godina Latvijas Brīvības cīņās kritušos karavīrus 2. pamatskolā notika koncerts „Muzicējam kopā”. Ar skaistiem priekšnesumiem, dejojot, dziedot un citādi muzicējot, uzstājās 2. pamatskolas un mūzikas skolas audzēkņi. Šo festivālu organizē Ventspils Mūzikas skola. Labākos Ventspils skolu priekšnesumus varēja redzēt festivāla noslēguma koncertā 14. novembrī plkst. 17. 00 Jaunrades namā.

Lapas

Lietotāja pieslēgums