Anketa

Vai jūti izmaiņas skolas ēdnīca?

Vides izziņas spēlē "Iegriez elektrību" - mūsējiem 1. vieta Latvijā

Ventspils 2.pamatsklolas komandas vides izziņas spēle „Iegriez elektrību” labākā Latvijā Ventspils 2.pamatskolas komanda – Annika Radele , Reinis Kārlis Grundulis, Ivonna Buka un Krista Kalniete, skolotājas Ingas Šefeles vadībā, piedalījās vides izziņas spēļu konkursā „Iepazīsti vidi”, kuru organizēja VISC sadarbībā ar pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm, AS „Latvenergo” Energoefektivitātes centru, AS Tallink Grupp un vides nevalstiskajām organizācijām. Lai veicinātu skolu jauniešos izpratni par energoefektivitātes jautājumiem, par vidi un tās problēmām un popularizētu vides izglītību skolēnu vidū, tad šā gada spēļu tēma bija „Enerģija”. Piedaloties šajā konkursā, skolēniem pašiem jārada sava izziņas spēle. Konkursa 1. kārta norisinājās tepat Ventspilī Jaunrades namā, kurā komandas spēle guva atzinību gan no žūrijas, gan pašu skolēnu vidus un iespēju spēli prezentēt konkursa noslēguma 2.kārtā Rīgā. Noslēguma pasākums un apbalvošana notika Jūrmalā Latvijas Energoefektivitātes centrā. Skolēniem 10 minūšu laikā bija jāprezentē sava veidotā spēle, jāieinteresē citi skolēni un jāparāda spēlēšanas princips. Žūrijas komisija, izvērtējot 19 uzaicinātās skolēnu veidotās spēles, pēc to idejas oriģinalitātes un novitātes, vides izglītības satura, izziņas vērtības un spēles atraktivitātes, kā arī ņemot vērā izveidotās spēles kvalitatīvo noformējumu, par labāko atzina Ventspils 2.pamatskolas komandas (Annika Radele, Ivonna Buka, Reinis Grundulis, Krista Kalniete) veidoto spēli „Iegriez elektrību”. Balvā VISC diploms par iegūto 1.vietu un AS Tallink Grupp dāvātais kruīza ceļojums Rīga – Stokholma – Rīga 4 personām, kuru skolēni izmantos jūnija pirmajā nedēļā.

Pie mums mācās "Ventspils Superpuika 2014" 3. vietas ieguvējs

Aprīļa mēnesī Ventspils Jaunrades nams rīkoja konkursu "Ventspils Superpuika 2014", kurā piedalījās arī mūsu skolas 6. klases audzēknis Rūdis Zernevics. Konkursa 1. kārtā zēni gatavoja putnu būrīti un veica dažādas veloaktivitātes. 2. kārtā zēni pierādīja savas sportiskās prasmes. Konkursa 3. kārtā nācās atbildēt uz dažādiem erudīcijas jautājumiem, kā arī pagatavot gardas brokastis. Vēl bija nepieciešams demonstrēt zināšanas elektronikā. Konkursa pēdējā 4. kārtā puiši sacentās Lemberga Hūtē, kur pierādīja cik drosmīgi un spēcīgi viņi ir. Finālā iekļuva 3 labākie, kuri sacentās par Ventspils Superpuika 2014 titulu. Trīs pilsētas labāko zēnu vidū ir arī mūsu Rūdis Zernevics! Esam ļoti lepni par Rūda sasniegumiem un iegūto 3. vietu šajā konkursā! Novēlam visiem būt drosmīgiem un piedalīties konkursā arī nākamajā gadā!

Priecīgas Lieldienas!

 • Pūpola maigumā izplaucēt dienu,
 • Aizņemt no saulītes gaismiņu vienu
 • Ielikt to sirdī un izbaudīt dienu,
 • Kurā nav sāpju, kurā nav naida,
 • Izbaudīt dienu kā pūpolam maigam,
 • Izbaudīt dienu, lai atplauksti priekā
 • Pūpola maigumā, pūpola laimē,
 • Saulīte balta, kad skatās tev vaigā Novēlam priecīgas un saulainas šīs Lieldienas!
 • Skolēnu pavasara brīvlaiks

  No šī gada 17. līdz 23. martam 1. - 9. klašu skolēniem ir brīvlaiks. Vēlam labi pavadīt laiku, atpūsties un uzkrāt spēkus pēdējam mācību ceturksnim! Uz tikšanos skolā 24. martā!

  Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācība

  Ventspils 2. pamatskola
  2014./2015. m.g.
  atvērs izglītības programmu
  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā pamatizglītības apguvei.

  Papildus piedāvājam:

 • angļu valodu;
 • dabas pētniecības nodarbības;
 • tautiskās dejas;
 • koriģējošo vingrošanu;
 • vizuālās mākslas nodarbības.


 • Aicinām pieteikt bērnus mūsu skolā!

  Bērnu un jauniešu žūrija 2013

  Š.g. 18. februārī skolā notika „Bērnu un jauniešu žūrijas 2013” noslēguma pasākums. Tajā piedalījās 15 skolēni (2. klase – M. Kalniņš, A. Karpļevskis, K. Solncevs, M. Liepiņš, S. Zālīte, J. Dundure, K. Stafanoviča., 3. klase – E. Urstiņa., 5. klase- A. Rozentāle, S. Salnāja, V. K. Bespaļčika, S. Sadovska, P. Grosmane., 7.b klase – A. Radele, K. Laure), kuri izlasīja 6 grāmatas un elektroniskajās anketās tās novērtēja. Skolēni saņēma pateicības rakstus un pildspalvas. Pasākuma laikā skolēni dalījās iespaidos par izlasīto, veidoja grāmatu topu, rakstīja novēlējumus citiem lasītājiem. Pie skolēniem bija ieradušies arī galvenie varoņi tīģeris un lācis no Janoša grāmatas „Ak, skaistā Panama”. Tīģeris un lācis iepazīstināja skolēnus ar savu dzīvi un pastāstīja par saviem ceļojumiem. Šai grāmatai 2. klases skolēni piešķīra 1. vietu. Paldies visiem aktīvajiem skolēniem! Uz tikšanos atkal pēc gada! Foto mirkļi no pasākuma aplūkojami galerijā.

  Ēnu diena mūsu skolā

  Š.g. 12. februārī norisinājās Ēnu dienas. Arī Ventspils 2. pamatskolā ēnoja 3 skolēni; divi mūsu skolas 8. klases skolēni Nensija Ilga Jansone, kura ēnoja direktores vietnieču darbu izglītības jomā un audzināšanas darbā un Vladislavs Sivakovs, kurš iepazina skolas sekretāres darba pienākumus, palīdzēja veikt kopēšanas darbus, aizpildīt un nosūtīt pa e-pastu gaisa kvalitātes monitoringa atskaiti. Iepazinās ar direktores vietnieces saimnieciskā darbā pienākumiem. Devās līdzi uz datorfirmu ,,FIX”. No Talsu Valsts ģimnāzijas bija ieradusies ēnotāja Samanta Mertena speciālajā apvienotajā AB līmeņa klasē pie skolotājas Ritas Znots-Znotiņas.

  Projektu nedēļa - Eiropas Savienība

  Laikā no 17. - 21. februārim skolā norisināsies projektu nedēļa. Šī gada tēma - Eiropas Savienība. Š.g. 7. februārī notika ES dalībvalstu izloze, kurā piedalījās 3 pārstāvji no katras klases, lai uzzinātu to valsti, par kuru tiks izstrādāts projekts. Galerijā ir aplūkojami foto mirkļi no izlozes.
  Svarīgi! 1. klasei no 17. - 21. februārim ir brīvlaiks!

  Speciālā "C" līmeņa mācību programma

  Speciālās „C” līmeņa klases Ventspils 2. pamatskolā
  (atrodas b/d „Eglīte” telpās)

  1990./1991. mācību gadā Latvijas speciālajās skolās tika atvērtas pirmās „C” līmeņa klases, kurās mācības uzsāka bērni ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Ar mūsu pilsētas pašvaldības atbalstu, 1997./1998. mācību gadā mācības uzsāka arī Ventspils 2. pamatskolas divas „C” līmeņa klases latviešu un krievu plūsmā.
  Šobrīd katrā klasē mācās 6 bērni vecumā no 8 līdz 18 gadiem. Sakarā ar zemo intelektu, skolēni nav spējīgi apgūt speciālo skolu programmu, tādējādi apmācība notiek pēc individuālas mācību programmas un katra skolēna atbalsta pasākumu plāna, balstoties uz izglītojamā zināšanu, prasmju, dotību līmeni un viņa slimības diagnozi. Šīs diagnozes apzīmē ar kodu un speciālajās klasēs uzņem bērnus ar Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu.
  Mācību procesā tiek maksimāli veicināta individuālo dotību attīstība, lai nodrošinātu iespējami pilnvērtīgāku eksistenci sabiedrībā. Bērni ne tikai mācās apgūt elementāras sadzīves un darba prasmes, vairo zināšanas un izpratni par sevi un apkārtējo pasauli, bet apgūst arī citus mācību priekšmetus, jo stundu plānojumā svarīga nozīme ir jebkuram mācību priekšmetam.
  Mūsu skolēni apmeklē ne tikai skolu, piedalās dažādos klases pasākumos, bet ņem aktīvu dalību arī ārpusskolas aktivitātēs. Priecē vecāku atsaucība un atbalsts šo bērnu mācību un audzināšanas darbā.

  Latviešu plūsmas klases audzinātāja, speciālās izglītības skolotāja
  A. Millere

  Lapas

  Lietotāja pieslēgums