Anketa

Vai jūti izmaiņas skolas ēdnīca?

Pagarinātās dienas grupa

Pagarinātās dienas grupas sarakstu skatīt e klasē skolas jaunumu sadaļā.

Uzņemšana 1. klasē 2014./2015. m. g.

Aicinām nākamos pirmklasniekus un viņu vecākus uz nodarbībām vienu reizi mēnesī, kas plānotas plkst. 13.15! Šajās tikšanās reizēs visi kopā centīsimies cits citu iepazīt, mācīsimies sadarboties, būsim aktīvi un radoši. Par mācību materiāliem parūpēsies skolotājas. Sīkāk informāciju skatīt pielikumā.

Notiek uzņemšana 1. klasē 2014./2015. m. g.

Ventspils 2.pamatskola
sāk uzņemt audzēkņus
1. klasē
2014./2015.mācību gadam

Skola piedāvā:

* tautiskās dejas;
* kori;
* angļu valodas fakultatīvu;
* dabaszinību pulciņu ”Jaunais pētnieks”;
* pagarināto dienas grupu.

Esat laipni gaidīti mūsu skolā!

Paldies čaklajiem rūķiem!

Paldies čaklajiem, atsaucīgajiem skolēniem, vecākiem, skolotājiem par piedalīšanos ''Rūķu darbnīcās"!

Rūķu darbnīcas

Ziemassvētki ir brīnumu laiks, un šo brīnumu varam radīt paši, kopīgi gatavojot Ziemassvētku dekorus mūsu skolai. Aicinām vecākus un vecvecākus kopā ar saviem bērniem piedalīties Ziemassvētku rūķu radošajās darbnīcās Ventspils 2. pamatskolā, kuras darbosies 4. decembrī plkst. 17.30, ja iespējams, līdzi ņemt dažādus materiālus dekoru radīšanai (papīru, līmi, šķēres, zilo kreppapīru, tualetes papīra kartona rullīti). Radīsim svētku sajūtu kopā! Ventspils 2. pamatskolas rūķi.

Paldies SIA Ventspils nafta termināls

Š.g. 27. novembrī 3. un 6. klases skolēni devās ekskursijā uz Rīgu. Skolēni apmeklēja Starptautisko lidostu Rīga, Latvijas Televīziju kā arī Latvijas Dabas muzeju. Skolēni un skolotāji izsaka lielu paldies SIA Ventspils nafta termināls par sponsorēto autobusu!

“AB” līmeņa 1.-9. klase

2013./2014. m. g. 1. septembrī aprit 10 gadi, kopš Ventspils 2. pamatskolā tika licencēta speciālās pamatizglītības programma (izglītības programmas kods 21015811) un atvērta apvienotā speciālā “AB” līmeņa 1.-9. klase. Izglītojamo skaitam pieaugot, 2007./2008. m. g. 1. septembrī tika atvērta apvienotā speciālā „AB” līmeņa 1. – 4. klase (sākumskola) un apvienotā speciālā „AB” līmeņa 5. – 9. klase (pamatskola).

Ko nozīmē speciālā izglītība? Speciālā izglītība ir vispārējās izglītības īpašais veids, kas noteikts Vispārējās izglītības likuma 3.pantā. Izglītības likuma 1.pants nosaka personu loku, kuriem īsteno speciālo izglītību. Speciālā izglītība rada iespējas un apstākļus izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām iegūt savam veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim atbilstošu izglītību, vienlaikus nodrošinot izglītojamā pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko korekciju, sagatavotību darbam un dzīvei sabiedrībā.

Ventspils 2. pamatskolas minēto klašu izglītojamiem kvalitatīvas izglītības ieguvei ir nodrošināta atbilstoša, atsevišķa vide un ieviestas inovācijas, tādējādi izglītības procesam piešķirot jaunu kvalitāti. Savukārt, ārpusklases un skolas pasākumos šo klašu izglītojamie aktīvi piedalās kopā ar saviem skolas biedriem un vienaudžiem. Speciālās izglītības 9. klašu absolventiem ir izvēles iespējas izglītību turpināt Latvijas profesionālajās arodskolās.

Izglītības procesu vada pieredzējušas un profesionālas speciālās izglītības skolotājas Natālija Bernšteina un Rita Znots-Znotiņa, kuras kvalitatīvas izglītības ieguvei ievieš ESF projektā “Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” (vienošanās Nr. 2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001) izstrādātos interaktīvos mācību materiālus.

Rudens brīvlaiks

No 28.oktobra līdz 1.novembrim Rudens brīvlaiks. Gaidīsim skolā atkal 4. novembrī - jauniem spēkiem, gaišām domām un lielu apņemšanos sasniegt visaugstākos rezultātus 1. semestra noslēgumā! Lai jaukas brīvdienas!

Vecāku diena

Cienījamie vecāki! Š.g. 06. novembrī esat aicināti apmeklēt Vecāku dienu no plkst. 17.30 - 19.30., lai individuāli tiktos ar mācību priekšmetu skolotājiem un pārrunātu Jums aktuālos jautājumus.

Lapas

Lietotāja pieslēgums