Anketa

Vai jūti izmaiņas skolas ēdnīca?

Notiek uzņemšana 1. klasē 2014./2015. m. g.

Ventspils 2.pamatskola
sāk uzņemt audzēkņus
1. klasē
2014./2015.mācību gadam

Skola piedāvā:

* tautiskās dejas;
* kori;
* angļu valodas fakultatīvu;
* dabaszinību pulciņu ”Jaunais pētnieks”;
* pagarināto dienas grupu.

Esat laipni gaidīti mūsu skolā!

Paldies čaklajiem rūķiem!

Paldies čaklajiem, atsaucīgajiem skolēniem, vecākiem, skolotājiem par piedalīšanos ''Rūķu darbnīcās"!

Rūķu darbnīcas

Ziemassvētki ir brīnumu laiks, un šo brīnumu varam radīt paši, kopīgi gatavojot Ziemassvētku dekorus mūsu skolai. Aicinām vecākus un vecvecākus kopā ar saviem bērniem piedalīties Ziemassvētku rūķu radošajās darbnīcās Ventspils 2. pamatskolā, kuras darbosies 4. decembrī plkst. 17.30, ja iespējams, līdzi ņemt dažādus materiālus dekoru radīšanai (papīru, līmi, šķēres, zilo kreppapīru, tualetes papīra kartona rullīti). Radīsim svētku sajūtu kopā! Ventspils 2. pamatskolas rūķi.

Paldies SIA Ventspils nafta termināls

Š.g. 27. novembrī 3. un 6. klases skolēni devās ekskursijā uz Rīgu. Skolēni apmeklēja Starptautisko lidostu Rīga, Latvijas Televīziju kā arī Latvijas Dabas muzeju. Skolēni un skolotāji izsaka lielu paldies SIA Ventspils nafta termināls par sponsorēto autobusu!

“AB” līmeņa 1.-9. klase

2013./2014. m. g. 1. septembrī aprit 10 gadi, kopš Ventspils 2. pamatskolā tika licencēta speciālās pamatizglītības programma (izglītības programmas kods 21015811) un atvērta apvienotā speciālā “AB” līmeņa 1.-9. klase. Izglītojamo skaitam pieaugot, 2007./2008. m. g. 1. septembrī tika atvērta apvienotā speciālā „AB” līmeņa 1. – 4. klase (sākumskola) un apvienotā speciālā „AB” līmeņa 5. – 9. klase (pamatskola).

Ko nozīmē speciālā izglītība? Speciālā izglītība ir vispārējās izglītības īpašais veids, kas noteikts Vispārējās izglītības likuma 3.pantā. Izglītības likuma 1.pants nosaka personu loku, kuriem īsteno speciālo izglītību. Speciālā izglītība rada iespējas un apstākļus izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām iegūt savam veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim atbilstošu izglītību, vienlaikus nodrošinot izglītojamā pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko korekciju, sagatavotību darbam un dzīvei sabiedrībā.

Ventspils 2. pamatskolas minēto klašu izglītojamiem kvalitatīvas izglītības ieguvei ir nodrošināta atbilstoša, atsevišķa vide un ieviestas inovācijas, tādējādi izglītības procesam piešķirot jaunu kvalitāti. Savukārt, ārpusklases un skolas pasākumos šo klašu izglītojamie aktīvi piedalās kopā ar saviem skolas biedriem un vienaudžiem. Speciālās izglītības 9. klašu absolventiem ir izvēles iespējas izglītību turpināt Latvijas profesionālajās arodskolās.

Izglītības procesu vada pieredzējušas un profesionālas speciālās izglītības skolotājas Natālija Bernšteina un Rita Znots-Znotiņa, kuras kvalitatīvas izglītības ieguvei ievieš ESF projektā “Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” (vienošanās Nr. 2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001) izstrādātos interaktīvos mācību materiālus.

Rudens brīvlaiks

No 28.oktobra līdz 1.novembrim Rudens brīvlaiks. Gaidīsim skolā atkal 4. novembrī - jauniem spēkiem, gaišām domām un lielu apņemšanos sasniegt visaugstākos rezultātus 1. semestra noslēgumā! Lai jaukas brīvdienas!

Vecāku diena

Cienījamie vecāki! Š.g. 06. novembrī esat aicināti apmeklēt Vecāku dienu no plkst. 17.30 - 19.30., lai individuāli tiktos ar mācību priekšmetu skolotājiem un pārrunātu Jums aktuālos jautājumus.

Olimpiskā diena "Esam sportiska ģimene"

27. septembrī notiks pasākums "Olimpiskā diena 2013”. Šī gada devīze ir "Esam sportiska ģimene". Sākumskolas skolēniem šajā dienā aktivitātes norisināsies skolā. Pamatskolas skolēni dosies uz Olimpisko centru, kur aktīvi pavadīs dienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 13.00. Plkst. 10.00 visi esat aicināti piedalīties kopīgā rīta vingrošanā, kurai līdzi varat sekot arī tiešraidē Radio SWH, gan LTV!

Lasītāju konkurss "Lasi un vērtē!" 2013

Paldies visiem skolēniem, kuri aktīvi piedalījās šajā konkursā!

1. - 9. klašu skolēni tiek aicināti piedalīties lasīšanas konkursā "Lasi un vērtē!". Katrā klašu grupā ir noteikts grāmatu klāsts.

Bērnu un jauniešu žūrija 2013

1. - 2. klasei

1. Ak, skaistā Panama : seši stāsti par tīģeri un lāci / Janošs. - Rīga : liels un mazs, 2013.
2. Berts un otrā B / Pireta Rauda. - Rīga : liels un mazs, 2013.
3. Krupītes kurpītes / Māra Cielēna. – Rīga : Lietusdārzs, 2012.
4. Kur ņemt vienu apkampienu? /Deivids Mellings. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012.
5. Līze Analīze un citi slimnīcas skaitāmpanti / Inese Zandere. - Rīga : liels un mazs, 2012.
6. Pārsteiguma ballīte Hūbertam / Aleksandrs Rozēns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012.

3. - 4. klasei

1. Diktators / Ulfs Starks. - Rīga : Liels un mazs, 2012.
2. Kaka un pavasaris / Andruss Kivirehks. - Rīga : Liels un mazs, 2012.
3. Klapatu Penija ir ķibeļu magnēts / Džoanna Nadina. - Rīga : Jumava, 2013.
4. Mazais Nikolā / Sampē-Gosinī. - Rīga : Jumava, 2012.
5. Pēteris un Anniņa / Māris Rungulis. – Rīga : Lietusdārzs, 2013.
6. Punktiņa un Antons / Ērihs Kestners. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012.

5. - 7. klasei

1. Dana un medaljons / Laura Vilka. - Rīga : Atēna, 2013.
2. Debesu vanags / Džila Lūisa. - Rīga : Jumava, 2013.
3. Palaidnību karaļa Jāņa B. dienasgrāmata / Ruta Skrebele. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012.
4. Rīgas runča Maurīcija piedzīvojumi / Juris Zvirgzdiņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012.
5. Šausmu autobuss / Pauls van Lons. - Rīga : liels un mazs, 2013.
6. Zibens zaglis / Riks Riordans. - Rīga : Jumava, 2012.

8. - 12. klasei

1. Devējs / Luisa Lorija. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012.
2. Jelgava 94 / Jānis Joņevs. - Rīga : Mansards, 2013.
3. Kad gos smei / Heli Lāksonena. – Rīga : Mansards, 2012.
4. Purpura karaļa galmā : latviešu autoru fantāzijas un fantastikas stāsti. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013.
5. Runāt / Lorija Holsa Andersone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013.
6. Uz kraujas rudzu laukā / Dž.D. Selindžers. - Rīga : Jumava, 2013.

Vecāku žūrija

1. Ezera Annija / Kitija Krauzere. - Rīga : Liels un mazs, 2012.
2. Eža elegance / Mjūriela Barberī. - Rīga : Omnia Mea, 2012.
3. Migla / Inga Gaile. - Rīga : Mansards, 2012.
4. Pirms es krītu / Lorena Olivera. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012.
5. Rāmais haoss / Sandro Veronēzi. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2013.

Lapas

Lietotāja pieslēgums