Anketa

Vai jūti izmaiņas skolas ēdnīca?

Saposīsim skolu svētkiem!

Ventspils 2.pamatskolas rūķi aicina! 1.decembrī plkst.17:30 vecākus un skolēnus uz Rūķu darbnīcām cept piparkūkas, veidot dekorus un dekorēt skolu.

Sagaidīsim Latvijas dzimšanas dienu kopā!

17.novembrī
plkst.10:25 Svētku koncerts 1.- 4.klasei.
plkst.11:30 Svētku koncerts 5.- 9.klasei.
Plkst.16:30 Svecīšu vakars – izgaismo Latviju!
Aicinām vecākus ar bērniem , līdzi ņemot āra svecīti, skolas pagalmā izgaismot Latviju ar svecēm un dziesmām.

Muzejbuss par Barikāžu laiku.

Lai Ventspils skolu skolēni iegūtu spilgtāku priekšstatu par barikāžu laiku, 3. novembrī pie Ventspils 2. vidusskolas piestāja īpaši aprīkots Barikāžu muzejbuss, kuru apmeklēja arī mūsu skolas 9.klases skolēni. Gids skolēnus iepazīstināja ar vēsturiski nozīmīgu laiku Latvijā pirms 25 gadiem, izmantojot interaktīvas ekspozīcijas. Izstāde ir iekārtota vecajā “Ikarusa” autobusā. Tajā varēja īsumā paskatīties Atmodas laiku, barikāžu laiku. Pozitīvās atsauksmes liecināja par skolēnu ieinteresētību un aktivitāti interaktīvajā vēstures apgūšanā.

Pūces skola.

14.01.2017.
Pūces skolas nodarbības plkst.11.00

Vecāku dienas!

9.novembrī
Plkst. 17.30 – 18.00 skolas psihologa lekcija ( sporta zāle)
18.00- 20.00 individuāla tikšanās ar priekšmetu skolotājiem.
Gaidām Jūs skolā!

Karjeras nedēļa.

Ventspils 2.pamatskola aktīvi iesaistījās Karjeras nedēļas norisē. Paveikto var aplūkot pievienotajā failā.

Maiznīca "Lāči" Ventspils 2.pamatskolā

18.oktobrī skolā viesojās maiznīca “Lāči” ar lekciju “Rudzu grauda spēks”. To apmeklēja no 1.- 6.klasei. Skolēni tika iepazīstināti ar maizes rašanās vēsturi, maizes zīmēm, utt. Tika arī degustēta “Lāču ” ‘’ īstā rupjmaize un saldā ar svētku noskaņu pildītā maize. Skolēni tika iepazīstināti ar maizes tapšanas procesu to izspēlējot. Pēc lekcijas tika iedota darba lapa, ko skolēns var aizpildīt par dzirdēto.

Inovatīvās skolas aktivitātes Ventspils 2.pamatskolā.

Jau daudzus gadus Ventspils 2.pamatskola darbojas Latvijas Inovatīvo skolu tīklā.

18. oktobrī Ventspils 2.pamatskolas pedagogi dalījās pieredzē rādot atklāto stundu bioloģijā 7 klasei un pastāstīja par portāla Uzdevumi.lv iespējām. Uz semināru tika aicināti Ventspils izglītības iestāžu pedagogi.

Skolotāja Dace Jankovska vadīja bioloģijas stundu 7.klasē, stundas tēma – Sakņu īpašības un to funkcijas. Pēc stundas pedagogi analizēja tās norisi, izteica savus vērojumus un pateicās skolotājai par dalīšanos pieredzē.

Pēc tam pedagogi tika iepazīstināti ar pārbaudes darba veidošanu portālā Uzdevumi.lv

Pieredzē dalījās portāla Uzdevumi.lv Ventspils pilsētas 3.vietas ieguvēja 2015./2016.m.g. skolotāja Ilze Grinfogele.

Pedagogi noslēgumā izteica vēlmi pielietot portāla piedāvātās iespējas un izmantot savā ikdienas darbā.

Notika VISC pārstāvju monitoringu vizīte Ventspils 2. pamatskolā

2016. gada 17. oktobrī Ventspils 2. pamatskolā viesojās Valsts izglītības satura centra (VISC) speciālisti Viesturs Vēzis vecākais referents (informātika) un Agrita Miesniece vecākā referente (pirmsskola, sākumskola). Jau otro gadu Ventspils 2. pamatskolā notiek datorikas programmas aprobācija. Lai izvērtētu aprobācijas gaitu, VISC speciālisti vēroja un analizēja datorikas stundas 5.a un 5.b klasē.

Skolēni parādīja savas zināšanas un prasmes teksta un rindkopu formatēšanas apguvē. VISC pārstāvji atzinīgi izteicās par klasvadību, skolēnu spējām sadarbojoties apgūt jauno vielu, kā arī novērtēja iepriekšējā mācību gadā apgūtās iemaņas. Īpaša atzinība tika veltīta stundas menedžmentam, jo parasti datorikas apguvē nav vairāk kā 15 skolēni, bet šajās klasēs ir 19 skolēni.

VISC speciālisti, analizējot stundu, atzīmēja vairākus pozitīvus aspektus, piemēram, pozitīva, radoša gaisotne, skolotāju kompetence, mūsdienīga, uz bērniem orientēta mācību stunda. Skolotāja prasmīgi savienoja prezentāciju un dzīvās vides demonstrējumus. Atzinīgi vārdi tika veltīti arī tehniskajam nodrošinājumam un klases vides iekārtojumam, kas ļauj realizēt daudzveidīgas mācību metodes.

VISC speciālisti ir gandarīti par Ventspils pilsētas domes ieguldījumu datorikas programmas aprobācijā Ventspils pilsētas skolās. Viesturs Vēzis norādīja, ka Ventspils ir labs piemērs citām Latvijas pašvaldībām.

Lapas

Lietotāja pieslēgums