Anketa

Vai jūti izmaiņas skolas ēdnīca?

Notika VISC pārstāvju monitoringu vizīte Ventspils 2. pamatskolā

2016. gada 17. oktobrī Ventspils 2. pamatskolā viesojās Valsts izglītības satura centra (VISC) speciālisti Viesturs Vēzis vecākais referents (informātika) un Agrita Miesniece vecākā referente (pirmsskola, sākumskola). Jau otro gadu Ventspils 2. pamatskolā notiek datorikas programmas aprobācija. Lai izvērtētu aprobācijas gaitu, VISC speciālisti vēroja un analizēja datorikas stundas 5.a un 5.b klasē.

Skolēni parādīja savas zināšanas un prasmes teksta un rindkopu formatēšanas apguvē. VISC pārstāvji atzinīgi izteicās par klasvadību, skolēnu spējām sadarbojoties apgūt jauno vielu, kā arī novērtēja iepriekšējā mācību gadā apgūtās iemaņas. Īpaša atzinība tika veltīta stundas menedžmentam, jo parasti datorikas apguvē nav vairāk kā 15 skolēni, bet šajās klasēs ir 19 skolēni.

VISC speciālisti, analizējot stundu, atzīmēja vairākus pozitīvus aspektus, piemēram, pozitīva, radoša gaisotne, skolotāju kompetence, mūsdienīga, uz bērniem orientēta mācību stunda. Skolotāja prasmīgi savienoja prezentāciju un dzīvās vides demonstrējumus. Atzinīgi vārdi tika veltīti arī tehniskajam nodrošinājumam un klases vides iekārtojumam, kas ļauj realizēt daudzveidīgas mācību metodes.

VISC speciālisti ir gandarīti par Ventspils pilsētas domes ieguldījumu datorikas programmas aprobācijā Ventspils pilsētas skolās. Viesturs Vēzis norādīja, ka Ventspils ir labs piemērs citām Latvijas pašvaldībām.

Sveicam svētkos!

It visā, kas ir iemīlams un nīstams,
Ik vārdā, kas ar sirdi jāizjūt,
Ir skolotājam jābūt īstam
Un vienmēr patiesam, cik patiess vien var būt.

Sporta nodarbības.

Ar 3.oktobri sākas sporta nodarbības pie trenera Ralfa Pleinica. Grafiks pievienotajā failā.

Tēvu diena 2016.

Sveicam visus tēvus Tēvu dienā!

Zāli pļaut un sētu taisīt,
Zāģēt, mūrēt, krāsu maisīt...
Tētis tas, kurš visu var
Tāds kā tu - es augšu ar!

Ejam pārgājienā!

2.septembris! Visi dodamies pārgājienā!

Jaunajā mācību gadā!

Es dodos pa saulainu ceļu
Līdz rudens vēlajām salnām,
Līdz pirmajam septembrim skolā,
Līdz pirmajai dienai klasē.
Šis saulainais septembra rīts
Ir zelta saulītes apspīdēts,
Un katrā saulītes starā
Ir vasaras noslēpums tīts.
Cienījamie vecāki!
1.septembris ir patiešām īpaša diena, kas atmiņām pilna noteikti katram no mums. Ar krāsainiem ziediem rokās zinību pils durvis vērs pirmklasnieki, kam viss vēl svešs un nezināms. Skolas solos atgriezīsies spurdzoši skolnieki, kas steigs satikt klasesbiedrus un dalīties vasaras piedzīvojumos… Ar jaunu darba sparu un idejām bērnus sveicinās pedagogi. Bet atcerieties, vēl īpašāka šī diena ir Jūsu bērniem , kas satraukušies, apbruņojušies rudenīgiem ziediem un saposušies dodas uz skolu, lai iepazītos ar jaunajiem klasesbiedriem, lai satiktu jau sev zināmos. Un Zinību diena ir pavisam citādāka kā mūsu bērnībā, lai arī ir emocijas, kas katru gadu septembrī pie mums atgriežas.
2016./2017. mācību gadā Ventspils 2.pamatskolā mācības uzsāks 296 skolēni, viņu vidū - 48 pirmklasnieki. Šajā mācību gadā darbu sāks 1 jauns pedagogs - sākumskolas skolotāja Sanita Lāce.
Skola realizē sešas izglītības programmas, šajā mācību gadā uzsāksim jaunu programmu – pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu.
Turpināsim darbu Latvijas VISC Inovatīvo skolu tīklā un darbu pie kompetenču pieejas mācību saturā.
Ventspils 2. pamatskolas skolotāji domā par to, kā padarīt mācīšanas – mācīšanās procesu interesantāku, radošāku, mūsdienīgāku. Skolas pedagogi mācību procesā izmanto jaunās tehnoloģijas, kas tiek izmantotas mērķtiecīgi, jēgpilni.
Mācīšanās notiek ne tikai mācību klasē, bet arī mācību ekskursijās, muzeju un bibliotekārajās stundās, izglītojošajās lekcijās, pulciņos, fakultatīvos un citās ārpusklases aktivitātēs. Skolēni apgūst jaunas zināšanas, prasmes un iemācās, praktiski darbojoties.
Viss 2. pamatskolas kolektīvs mazajiem un lielajiem skolniekiem novēl atrast īsto motivāciju mācīties, atrast vēlmi sapņot un piepildīt savus sapņus. Izglītošanās mūs vienmēr padara tikai un vienīgi par interesantākiem cilvēkiem, un to vēlam arī saviem bērniem, jo no tā, kā viņi mācīsies, būs atkarīga viņu nākotne. Un mēs visi esam par labāku nākotni saviem bērniem!
Zināšanas ir atslēga, kas atver arvien jaunas durvis.
Uz tikšanos 1.septembrī plkst. 9.00 Ventspils 2. pamatskolas pagalmā!
Ventspils 2. pamatskolas direktore Sintija Birziņa.

Zinību diena 2016.

Zinību diena notiks 1.septembrī plkst. 9.00


Mācību grāmatas var saņemt no 22..-31.augustā no .10.00. līdz 15.00,
Izņemot 24.08., 26.08.- bibliotekāres kursos,
29.augustā..no 13.00 līdz15.00.

Kopā būt, kad prieku var gūt!

Šodien ir pēdējā mācību diena šajā mācību gadā 1.- 8. klašu skolēniem. Šodien var būt apmierināti tie skolēni, kuri ir atbildīgi mācījušies visu mācību gadu. Ļoti smaidīgi ir 36 mūsu skolas pirmklasnieki, kuriem šis mācību gads bijis sevišķi nozīmīgs. Skolas dzīvē svarīgi posmi ir 1.klase un 9.klase, 1.klasei – jāapgūst viss nezināmais , jaunais, 9.klasei – jāgatavojas eksāmeniem. Ļoti lepojamies ar skolēniem, kuri ir lepni un atbildīgi par savu skolu, kuri ir mācībās motivēti, kuri ir draudzīgi un izpalīdzīgi. Skolā pats svarīgākais ir mācību darbs. Zinošākie skolas skolēni piedalījās pilsētas skolu olimpiādēs un guva panākumus.

Šajā mācību gadā strādājām pie metodiskās tēmas – Uzdevumu atlase, kas ved uz Sasniedzamo rezultātu.

Šajā mācību gadā aktīvi skolas ārpusstundu pasākumos piedalījās skolas pašpārvaldes skolēni un skolotāja Inga Šefele, paldies par inovatīvajām idejām, organizētajiem pasākumiem un atbildību veicot uzdevumus. Tādēļ šogad kā labākie tiek balvai izvirzīta tieši skolēnu pašpārvalde. Balvā saņemot ieejas biļetes ūdens atrakciju parkā.

1.jūnijā skolas labinieki brauks ekskursijā uz Lietuvu, Klaipēdu, kur apmeklēs delfināriju un dosies uz mini zoo apskatīt dažādus eksotiskus zvēriņus. Paldies Anitai Apsītei par radošajām inovatīvajām idejām organizējot skolas ārpusstundu nodarbības.

Esam visu mācību gadu aktīvi piedalījušies vides pasākumos. Pagājušo nedēļu vides olimpiādes 3.vietas uzvarētājiem bija iespēja apmeklēt Rīgas Zoo un Botāniskā dārza Tauriņu māju.

Skolas kolektīvs ir vienmēr kustībā, nekad neapstājas pie sasniegtā.

Aktīvi darbojamies Inovatīvo skolu tīklā, organizējām dažādas aktivitātes saistot ar dabaszinību. Turpinājām darbu pie kompetenču izglītības pieeju mācību procesā. Turpinājām darboties Starptautiskajā Erasmus + projektā.

Visu gadu aktīvi esam vākuši makulatūru. Paldies skolēniem un vecākiem, kas savāca ļoti daudz makulatūras.

Skolas tradīcija ir mācību gadu noslēdzot organizēt dabaszinības dienu, kur skolēni darbojoties dažādās stacijās pielieto savas zināšanas dabaszinību jautājumos. Visiem vēlu saulainu un drošu vasaru!

Lai 1.septembrī atgriežoties skolā varētu teikt:” Cik notikumiem bagāta bija vasara, bet ļoti gribēju atkal satikt savus skolas biedrus, skolotājus, apgūt jaunas zināšanas.”

Ar saulainiem sveicieniem direktore Sintija Birziņa.

Eiropas diena skolā.

Ventspils 2.pamatskolai ir liela pieredze, piedaloties dažādos starptautiskos projektos. Pašlaik noslēgumam tuvojas Eiropas Savienības Erasmus + programmas Pamatdarbības (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projekts – Eiropa paradīzes dārzā. Ventspils 2.pamatskolas sadarbības partneri bija pedagogi , skolēni, vecāki no Polijas, Austrijas, Rumānijas, Ungārijas, Portugāles, Spānijas, Grieķijas, Itālijas. Lai atskaitītos par paveikto un mudinātu skolēnus būt aktīviem ES pilsoņiem, 9. maijā, kas ir arī Eiropas diena, skolā notika pasākumi, lai popularizētu projekta produktus un pārbaudītu skolēnu zināšanas par Eiropas Savienību. Skolēniem bija iespēja noklausīties projekta koordinatores Ilzes Grinfogeles stāstīto par paveikto projektā, kā arī iepazīties ar to skolēnu pieredzi, kuri devās apmaiņas braucienos. Projekta mērķi ir:
 1. Veidot skolēnus par atbildīgiem Eiropas pilsoņiem
 2. Iepazīt Eiropas dabas skaistākas vietas
 3. Veikt skolēnu apmaiņu
 4. Pilnveidot mācību metodes, iekļaujot “zaļo domāšanu”
 5. Izstrādāt stundu plānus
 6. Pilnveidot valodas zināšanas
 7. Uzlabot IT prasmes
 8. Mazināt stereotipus un aizspriedumus par dažādām valstīm un tautām.
Projekta ietvaros darba sanāksmes divu gadu garumā notika Ventspilī, Ventspils 2.pamatskolā, Polijas pilsētā Elblagā, Portugāles pilsētā Terra Nova, Itālijas pilsētā Rutigliano, Austrijas pilsētā Gmunden un jūnija sākumā skolas komanda dosies uz Spāniju, kur darba sanāksme notiks Etxarri Aranatz. Ventspils 2.pamatskolas pedagogi un skolēni ir gandarīti par projektā paveikto un iegūtās idejas un praktiskos produktus izmantos turpmākajā darbā. Šajā pašā dienā skolā akcijas EU BACH TO SHOOL ietvaros skolā viesojās arī Rita Nikolajeva, kura ir štata konferences tulks Eiropas Komisijas un ES Padomes kopīgajā tulku dienestā Briselē, Beļģijā, un ir ventspilniece, beigusi Ventspils 2.vidusskolu. Tikšanās bija ļoti interesanta un izglītojoša. Ventspils 2.pamatskolas skolēniem bija iespēja uzzināt, kas ir EU BACH TO SCHOOL, par Eiropas Komisijas un ES Padomes kopīgo tulku dienestu (SCIC), par ES valodām, institūcijām, Briseli, ES Padomes prezidējošām valstīm, iespējām un uzdevumiem, demokrātiju un programmām jaunatnei. Informācija par pasākumu
 • http://www.ventasbalss.lv/zinas/izglitiba/29571-eiropas-diena-ventspils-2-pamatskola
 • http://ventspils.lv/lat/galerijas/sabiedriba/17558-eiropas-diena-ventspils-2.-pamatskola
 • Lapas

  Lietotāja pieslēgums