Anketa

Vai jūti izmaiņas skolas ēdnīca?

Skolas komanda uzvar ITiņā.

23.martā notika Ventspils vispārizglītojošo skolu komandu sacensības informāciju tehnoloģijās ITiņš. Tajās uzvarēja mūsu skolas komanda - Aleksandra Arhipova, Edgars Brants, Eduards Zviedrītis, Paula Grosmane un Arvis Markuss Astukevičs. Sveicam uzvarētājus! Sīkāka informācija www.ventspils.lv

Jauno vides pētnieku forums "Skolēns eksperimentē"

10. martā skolā notika jauno vides pētnieku forums "Skolēns eksperimentē”. Tā mērķis ir veicināt skolēnu aktīvu vides izzināšanu, aktivizēt un popularizēt pētniecisko darbību, pilnveidojot skolēnu pētnieciskā darba prasmes, kā arī aktivizēt un paplašināt vides izglītības darbu skolā. Tajā varēja piedalīties visi skolēni no 1. – 9.klasei individuāli vai grupā līdz trim dalībniekiem. Skolēniem pašiem bija jāsameklē, jāizdomā kāds eksperiments, kuru varētu demonstrēt citiem, ievērojot vērtēšanas kritērijus un visus drošības pasākumus. Tas varēja būt arī pētījums ilgtermiņā saistīts ar vidi.
Šogad aktīvāki bija skolēni no 1. – 5.klasei , kuri bija pieteikušies konkursam ar astoņiem eksperimentiem. Iepriekš tas jau bija izmēģināts un parādīts dabas zinību stundās, dabas zinību pulciņā „Jaunais pētnieks”, kur tika izvēlēts interesantākais, kritērijiem atbilstošākais. Daži skolēni eksperimentēja mājās, pirms tam konsultējoties ar dabas zinību, fizikas vai ķīmijas skolotāju. Jaunāko klašu skolēniem daudz palīdzēja arī vecāki. Paldies viņiem par to!
Eksperimentus vērtēja skolotāju žūrija, vadoties pēc šādiem kritērijiem:
1. Veiktais eksperiments/ pētījums, tā izpildījums.
2. Veiktā eksperimenta/pētījuma zinātniskums.
3. Veiktā eksperimenta/pētījuma un tā rezultātu izpratne, notikušā skaidrojums.
4. Personīgais ieguldījums eksperimenta/pētījuma veikšanā, interese par eksperimentu/pētījumu.
5. Atbildes uz jautājumiem par veikto eksperimentu/pētījumu, tā norisi un nozīmi.
1.vietu ieguva 2.a klases skolniece Nikola Šefele ar eksperimentu „Kādas vielas mums ir mājās”.
2.vieta - 1.a klases skolniekam Kristapam Nolendorfam ar eksperimentu „Ola pudelē”.
3.vieta - 5.klases skolniekam Kristiānam Kristeram Langzamam ar eksperimentu „Uzmanību, putas deg!”.
Vēl piedalījās 1.a kl. Anabella Silarāja - „Es uztaisīšu lavas lampu”, 2.a kl. Elīza Zariņa „Milzu gumijas lācīši”, 2.a kl. Dženifera Klajuma, Dārta Smiltiņa - „Veidošanas masa”, 3.kl. Mikuss Zernevics „Mikrovulkāns” un 5.kl. Adriana Jūlija Andersone, Elīza Urstiņa - „Šķīstošās vielas”.
Nikola Šefele savu eksperimentu demonstrēs 23.martā skolēnu Jaunrades namā pilsētas jauno vides forumā „Skolēns eksperimentē”.

eVesels projekta uzvarētāji.

Ventspils 2 pamatskolas 6.klase piedalījās un uzvarēja konkursā, kurā balva bija Latvijas olimpieša viesošanās skolā un sporta stundas vadīšana. 10.03.2016. Ventspils 2.pamatskolā ciemojās šķepmetēja Madara Palameika. Sportiste vadīja sporta stundu un ar skolēniem diskutēja par veselīgu dzīvesveidu. eVesels ir Iespējamās misijas, Latvijas Olimpiskās komitejas un Swedbank sadarbības projekts, kurā skolotāji izstrādājuši un aprobējuši mācību materiālus .Projekta mērķis ir panākt, ka skolēniem ir nepieciešamās zināšanas, prasmes un motivācija dzīvot veselīgi.
eVesels komanda izveidojusi piecus mācību projektus par tēmām, kas saistītas ar veselīgu dzīvesveidu. Mācību projektos paredzēta starppriekšmetu saikne un vecāku iesaiste, lai sasniegtu labāko iespējamo rezultātu.
Skolēni bija izveidojuši video filmu par piemērotu apģērbu dažādās situācijās. Klase sadarbojās ar angļu valodas skolotāju, kura ieteica pareizas valodas lietošanas frāzes par doto tematu. Skolēni paši filmēja, paši izveidoja filmas sižetu. Video var noskatīties eVesels mājas lapā.

Inovatīvās skolas seminārs.

Ventspils 2.pamatskolā 2.martā notika Inovatīvās pieredzes skolu seminārs. Sīkāka informācija pielikumā.

Vecāku dienas! Uzmanību, izmaiņas norises laikos!

23.martā skolā notiks vecāku dienas. 17.30 Ventspils Digitālā centra darbinieki iepazīstinās ar pulciņu piedāvājumu Digitālajā centrā.tikšanās ar IP vadītāja vietnieci Ingu Pāvulu. 18.00 tikšanās ar IP vadītāja vietnieci Ingu Pāvulu. Pēc tam tikšanās ar priekšmetu skolotājiem. Gaidām Jūs skolā!

Projektu nedēļa.

Ventspils 2.pamatskolā no 08.02.2016. – 12.02.2016. notika projektu nedēļa. Projektu nedēļa ir viena no mācību metodēm, kura veido radošās darbības pieredzi. Skolēni apgūst kādu tēmu, vāc materiālus un pētījuma rezultātā apkopo informāciju. Audzēkņi apguva dažādas metodes, kuras lieto projektu darbā: intervēšana, aptauja, eksperiments, informācijas ieguve, sistematizācija un apkopošana, IT izmantošana informācijas vākšanā un datu apstrāde, prezentēšana u.c. Kā atzina daudzi skolēni, viņiem ļoti patikusi šī projekta nedēļa, jo esot daudzās mācību ekskursijās bijuši, tikušies ar interesantiem cilvēkiem, un uzzinājuši daudz jauna.

TEHNOBUSS Ventspils 2.pamatskolā.

12.02.2016. TehnoBuss viesojā mūsu skolā. TehnoBusa nodarbību mērķis :jauniešu ieinteresēšanai un informēšanai par iespējām inženierzinātnēs atraktīvā veidā. Tas ir 18 metrus garš autobuss laboratorija ar demonstrāciju iekārtām, kas dodas pa Latvijas skolām un vada interaktīvas lekcijas. Jauniešiem atraktīvā veidā uz iekārtām tiek demonstrēts un pastāstīts, kas ir inženierzinātnes, kur un kā tās tiek pielietotas dzīvē, parādot uz reālām iekārtām. Pieredzējušu pasniedzēju vadībā jaunieši var pamēģināt dažādām iekārtām, kā arī tiek sniegta informācija un materiāli par tālākām mācību un darba iespējām Latvijā. Ikvienam , kas pabija šajā autobusā, bija iespēja vērot un izprast dažādu moderno tehnoloģiju darbu. Tā kā šo TehnoBusu bija veidojuši dažādi metālapstrādes uzņēmumi, tad tajā nebija tikai viena veida tehnika. Varējām uzzināt kas ir virpošana, kas ir 3D printeris, kā tiek izgatavotas detaļas mašīnām, kā metina un kā darbojas tehnikas, kas ir rūpnīcās. Skolēniem vislabāk paticis, ka paši varēja metināt ,virpot un virtuāli vadīt mašīnu, kas izgatavo detaļas mašīnām, paši dodot tai komandas.

Kompetenču pieeja mācību procesā.

Ventspils 2.pamatskola kā Inovatīvā skola darbojas kopš 2011. gada. Esam VISC Inovatīvās pieredzes skolas tīklā un aktīvi reizi mēnesī piedalāmies mācību semināros kādā no Latvijas Inovatīvajām skolām. Vērojam mācību stundas, analizējam un metodiski strādājam pie prasmju un kompetenču mērķtiecīgu apguvi. 2016. gada 27. janvārī seminārs notika Mārupes vidusskolā. Vērojām divas mācību stundas 3. klasē matemātiku un 4. klasē dabaszinības. Mācību stundās tiek parādīts, kā mērķtiecīgi skolotājs strādātā pie kādas kompetences attīstīšanas skolēniem. Semināros piedalās skolotājas Eva Zariņa, Liene Umbraška un Sintija Birziņa. Mūsu skolas komandai katru reizi ir uzdots mājas darbs, kas mēneša laikā jārealizē. Tiekoties nākamajā reizē dalāmies pieredzē. Ar 2018. gadu izglītības standartā, programmās tiks veikti grozījumi un svarīgi, lai mēs šīm pārmaiņām būtu gatavi un ieguvēji būtu mūsu skolas skolēni. Nākamais mācību seminārs plānots 3. martā mūsu Ventspils 2.pamatskolā. Uz mūsu skolu brauks eksperti no DZM LU un pedagogi no Brocēnu vidusskolas, Mārupes vidusskolas, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas, Tukuma 2.pamatskolas, Rīgas V. Zālīša sākumskolas, Vecumnieku vidusskolas.

Skolas attīstības prioritātes.

2016. gada 27.janvārī uz skolas padomes sēdi ieradās Ventspils pilsētas Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Vītoliņš, Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Inga Pāvula un Izglītības pārvaldes metodiķe Inguna Rudēvica. Aicinām iepazīties ar sēdes norisi un skolas attīstības prioritātēm.

Datorikas apguve skolā.

Aicinām noskatīties Kurzemes TV sižetu pat mūsu skolu.youtube

Lapas

Lietotāja pieslēgums