Anketa

Vai jūti izmaiņas skolas ēdnīca?

Projektu nedēļa.

Ventspils 2.pamatskolā no 08.02.2016. – 12.02.2016. notika projektu nedēļa. Projektu nedēļa ir viena no mācību metodēm, kura veido radošās darbības pieredzi. Skolēni apgūst kādu tēmu, vāc materiālus un pētījuma rezultātā apkopo informāciju. Audzēkņi apguva dažādas metodes, kuras lieto projektu darbā: intervēšana, aptauja, eksperiments, informācijas ieguve, sistematizācija un apkopošana, IT izmantošana informācijas vākšanā un datu apstrāde, prezentēšana u.c. Kā atzina daudzi skolēni, viņiem ļoti patikusi šī projekta nedēļa, jo esot daudzās mācību ekskursijās bijuši, tikušies ar interesantiem cilvēkiem, un uzzinājuši daudz jauna.

TEHNOBUSS Ventspils 2.pamatskolā.

12.02.2016. TehnoBuss viesojā mūsu skolā. TehnoBusa nodarbību mērķis :jauniešu ieinteresēšanai un informēšanai par iespējām inženierzinātnēs atraktīvā veidā. Tas ir 18 metrus garš autobuss laboratorija ar demonstrāciju iekārtām, kas dodas pa Latvijas skolām un vada interaktīvas lekcijas. Jauniešiem atraktīvā veidā uz iekārtām tiek demonstrēts un pastāstīts, kas ir inženierzinātnes, kur un kā tās tiek pielietotas dzīvē, parādot uz reālām iekārtām. Pieredzējušu pasniedzēju vadībā jaunieši var pamēģināt dažādām iekārtām, kā arī tiek sniegta informācija un materiāli par tālākām mācību un darba iespējām Latvijā. Ikvienam , kas pabija šajā autobusā, bija iespēja vērot un izprast dažādu moderno tehnoloģiju darbu. Tā kā šo TehnoBusu bija veidojuši dažādi metālapstrādes uzņēmumi, tad tajā nebija tikai viena veida tehnika. Varējām uzzināt kas ir virpošana, kas ir 3D printeris, kā tiek izgatavotas detaļas mašīnām, kā metina un kā darbojas tehnikas, kas ir rūpnīcās. Skolēniem vislabāk paticis, ka paši varēja metināt ,virpot un virtuāli vadīt mašīnu, kas izgatavo detaļas mašīnām, paši dodot tai komandas.

Kompetenču pieeja mācību procesā.

Ventspils 2.pamatskola kā Inovatīvā skola darbojas kopš 2011. gada. Esam VISC Inovatīvās pieredzes skolas tīklā un aktīvi reizi mēnesī piedalāmies mācību semināros kādā no Latvijas Inovatīvajām skolām. Vērojam mācību stundas, analizējam un metodiski strādājam pie prasmju un kompetenču mērķtiecīgu apguvi. 2016. gada 27. janvārī seminārs notika Mārupes vidusskolā. Vērojām divas mācību stundas 3. klasē matemātiku un 4. klasē dabaszinības. Mācību stundās tiek parādīts, kā mērķtiecīgi skolotājs strādātā pie kādas kompetences attīstīšanas skolēniem. Semināros piedalās skolotājas Eva Zariņa, Liene Umbraška un Sintija Birziņa. Mūsu skolas komandai katru reizi ir uzdots mājas darbs, kas mēneša laikā jārealizē. Tiekoties nākamajā reizē dalāmies pieredzē. Ar 2018. gadu izglītības standartā, programmās tiks veikti grozījumi un svarīgi, lai mēs šīm pārmaiņām būtu gatavi un ieguvēji būtu mūsu skolas skolēni. Nākamais mācību seminārs plānots 3. martā mūsu Ventspils 2.pamatskolā. Uz mūsu skolu brauks eksperti no DZM LU un pedagogi no Brocēnu vidusskolas, Mārupes vidusskolas, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas, Tukuma 2.pamatskolas, Rīgas V. Zālīša sākumskolas, Vecumnieku vidusskolas.

Skolas attīstības prioritātes.

2016. gada 27.janvārī uz skolas padomes sēdi ieradās Ventspils pilsētas Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Vītoliņš, Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Inga Pāvula un Izglītības pārvaldes metodiķe Inguna Rudēvica. Aicinām iepazīties ar sēdes norisi un skolas attīstības prioritātēm.

Datorikas apguve skolā.

Aicinām noskatīties Kurzemes TV sižetu pat mūsu skolu.youtube

Aicinām apmeklēt!

Informējan, ka saistībā ar tuvojošos audzēkņu reģistrāciju 1. klasē, otrdien, 26. janvārī, plkst. 17:30 Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3, tiek organizēts informatīvs pasākums, kura laikā interesentiem būs iespēja uzzināt par elektroniskā paraksta veidiem un drošu elektroniskā paraksta lietošanu, kā arī saņemt konsultācijas un praktisku palīdzību.

Aktuāli notikumi.

Projektu nedēļa no 8.- 12.februārim.

Vecāku dienas.

23.marts

17.30 lekcija , kuru vadīs IP vadītāja vietniece Inga Pāvula - Kā vecākiem motivēt bērnu mācību darbam.

18.00 - 19.30 tikšanās ar priekšmetu skolotājiem.

Pirmklasnieku reģistrācija.

2016. gada 1. februārī plkst.8.00 skolā sāks reģistrēt bērnus, kuri 2016. gada 1. septembrī uzsāks mācības 1.klasē.

Nepieciešamie dokumenti:

• Vecāka (aizbildņa) personas apliecinošs dokuments

• Vecāka (aizbildņa) iesniegums

• Bērna dzimšanas apliecība

Failā pievienots pieteikuma paraugs, kuru varat izprintēt un aizpildīt jau pirms došanās uz skolu.

Aicinām topošo pirmklasnieku vecākus iepazīties ar skolu.

20. janvārī skolā tiek gaidīti topošie pirmklasnieki un viņu vecāki.

12.50 muzikāla izrāde "Vecīša cimdiņš."

18.00 topošo pirmklasnieku un viņu vecāku iepazīšanās ar skolu un nākošo klases audzinātāju.

Gaidām ciemos topošos pirmklasniekus!

9. janvārī no plkst 11.00 līdz 12.30 aicināti topošie pirmklasnieki un viņu vecāki uz atvērto durvju dienu mūsu skolā - Ventspils 2. pamatskolā. Būs iespēja iepazīties ar skolu un nākamo 1. klases skolotāju Lieni Umbrašku, piedaloties matemātikas un latviešu valodas nodarbībā. Vēl šajā dienā nodarbību dabaszinībās vadīs šī mācību gada 1. klases skolotāja Dace Jankovska. Savukārt sporta skolotāja Anželika Šilberga aicinās bērnus piedalīties sportiskās aktivitātēs. Arī vecākiem tiks organizēta ievadstunda par bērna gatavību skolai, lai pozitīvi un pārliecinoši bērni varētu uzsākt skolas gaitas!

Lapas

Lietotāja pieslēgums