Anketa

Vai jūti izmaiņas skolas ēdnīca?

Konkurss "Gudrais pētnieks".

Ventspils 2.pamatskola Inovatīvās skola tīklā darbojas jau no 2010.gada. VISC Inovativās pieredzes skolu tīklā skolotāji dalās pieredzē, kopīgi veido mācību stundas, analizē un uzlabo mācību stundas, sniedz atgriezenisko saiti, sadarbojas ar citu valstu kolēģiem, veido mācīšanās grupas, dalās ar mācību materiāliem, skolā strādā komandā. VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla skolotāji aicina sadarboties un mācīties citam no cita savas skolas, pašvaldības, nacionālā līmenī. Ventspils 2.pamatskolas skolotāji ir iesaistījušies darbā pie jaunā izglītības standarta, kur tiek strādāts pie tā, lai izglītība būtu balstīta uz kompetenču attīstību skolēniem.

Regulāri organizējam dažādus izglītojošus pasākumus dabaszinātnēs un matemātikā skolas skolēniem un pilsētas skolu skolēniem. 26.11.2015. skolas komanda organizē dabas zinību un matemātikas konkursu 5.-6.klašu skolēniem.

Konkursā piedalīsies komandas no Ventspils 1.pamatskolas, Centra sākumskolas, 4.vidusskolas, 5.vidusskolas un 2.pamatskolas.

Dalībniekus sveica Ventspils 2.pamatskolas 6.klase ar muzikālu priekšnesumu.

Konkursa dalībnieku komandas saņēma ceļojuma kartes “Gudrais pētnieks” ar 8 stacijām.

Stacijas:
 • Atrodi sakarības - veicina skolēnu loģiskās un abstraktās domāšanas prasmes, uzmanības noturību, aktivizē un padziļina matemātikas zināšanu apguvi.
 • Uzmini nu! - izzinoša interaktīva spēle, kura attīsta un paplašina skolēnu redzesloku par atklājumiem, izgudrojumiem, vēsturi un matemātikas saistību ar citiem mācību priekšmetiem.
 • Atpazīsti kontinentus un dzīvniekus tajos - Novērtēt skolēnu zināšanas par kontinentiem raksturīgajām dabas zonām un prasmi izvērtēt konkrēta dzīvnieka dzīvesvietu, zinot tā raksturīgās pazīmes un dzīvesveidu. Atpazīt kontinentus pēc to formas un izvietot tos tā, kā tie redzami pasaules kartē. Pēc krāsām kontinentā nosaukt raksturīgās dabas zonas un apstākļus tajās. Katrā kontinentā ievietot tam raksturīgos dzīvniekus, izmantojot papildus informāciju, ja nepieciešams.
 • Skaitļa līnijas (POWER LINES)- šis uzdevums ir pieejams internetā un to var spēlēt uz interaktīvās tāfeles. Šim uzdevumam bezmaksas ir pieejami 8 līmeņi.
 • Uzdevumā ir jāsakārto skaitļi noteiktā secībā, lai iegūtu noteiktu summu. Skolēni, šo uzdevumu pildot, secina, kurš skaitlis katrā līmenī (uzdevumā) būs kā galvenais (vienlaicīgi ietverts vairākās summās - izteiksmēs).
 • Torņu celšana - šajā stacijā skolēniem no 20 šķībi sazāģētiem bērza klucīšiem jāuzceļ tornis, kurā ir visvairāk izmantoti klucīši. Skolēniem ir jāprot, ka lietas negāžas, ja tās ir stabilas un līdzsvarā. Kā arī eksperimentējot ir jāmāk atrast smaguma centru, kas šķībos klucīšus ļaus novietot līdzsvarā.
 • Algoritmiņš – skolēniem jāprot sekot norādījumiem, veikt matemātiskas darbības, lai sasniegtu rezultātu.
 • Uzzīmē mani – skolēni izmantojot programmu code.org veido zīmējumus. Ir nepieciešama loģiskā domāšana un matemātiskās zināšanas. Telpaugu atpazīšana – skolēniem jāatpazīst populārākie telpaugi pēc dotā apraksta, attēla, sugas. Skolēni iepazīstas ar telpaugu aprakstiem, tad aprakstus saliek ar atbilstošu attēlu, pēc apraksta un attēliem atrast, atpazīt telpaugus klases telpā.
 • Skolu komandas katrā stacijā ieguva punktus.

  Apkopojot rezultātus:

  1. vieta Ventspils 2.pamatskolai (Aleksandra Arhipova, Eduards Zviedrītis, Adriana Jūlija Andersone, Dans Deniss Amons, Roberts Segliņš),
  2. vieta 4.vidusskola,
  3. vieta Ventspils 1.pamatskola
  4. vieta Centra sākumskola,
  5. vieta 5.vidusskola
  Konkursu organizēja Ventspils 2.pamatskolas skolotāji Eva Zariņa, Inga Šefele, Ilze Grinfogele, Liene Umbraška, Dace Jankovska, Sintija Birziņa.

  Gudrās Pūces skola.

  Ventspils 2. pamatskolā kā tradīcija ir organizēt Pūces skolas nodarbības Ventspils p.i.i. sagatavošanas grupas bērniem, ar mērķi iepazīstināt ar skolas vidi, skolas darbu, 1. klases skolotāju.

  Gudrā Pūce nosūtīja ielūgumu visiem p.i.i. sagatavošanas grupas bērniem un vecākiem ar aicinājumu apmeklēt radošas nodarbības Ventspils 2. pamatskolā 07.11.2015. Skolas pedagogi novadīja trīs nodarbības. Bērni kopā ar vecākiem iejutās datorikas stundas fragmentā. Vispirms noskaidroja, kas ir datorika, tad tika veikts uzdevums “Tangrams”. Bija jāsaliek dažādi dzīvnieciņi. Bērni darbojās kopā ar vecākiem. Nodarbība radīja interesi un vecāki vēlējās uzzināt, kur paši mājās var trenēties veikt šo uzdevumu. Neiztikām bez vingrošanas pauzes, jo arī datorikas nodarbībās skolēni vingro. Otru nodarbību vadīja mūzikas skolotāja. Bērniem bija iespēja muzicēt orķestrī, izspēlēt muzikālas spēles un vienoties kopīgās dziesmās. Trešo nodarbību vadīja nākamās pirmās klases skolotāja. Nodarbības tēma – gadalaiki. Bērniem bija iespēja praktiski darboties pie interaktīvās tāfeles, atpazīt gadalaikus un parādīt savu lasītprasmi.

  Visus bērnus un vecākus pie skolas sagaidīja Gudrā Pūce un novēlēja radošu dienu Ventspils 2. pamatskolā. Uz skolu nāca ne tikai nākamie pirmklasnieki un viņu vecāki, bet daudziem līdzi bija arī brāļi un māsas, vecmāmiņas. Ar nākamo skolu iepazīties vēlas visa ģimene. Bērniem bija iespēja izstaigāties pa skolu un iepazīties ar skolas telpām. Vecākiem bija saruna ar skolas direktori par skolas darbu un iecerēm. Vecāki saņēma atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Ieinteresētība bija liela. Nākamā nodarbība notiks 09.01.2016.plkst.11.00 Ventspils 2. pamatskolā. Aicinām visus nākamos pirmklasniekus un viņu vecākus iepazīties ar skolu un skolotāju.

  Vecāku dienas.

  Cien. vecāki!
  2015. gada 4. novembrī skolā notiks Vecāku diena.
  · no plkst. 17.30 līdz plkst. 18.00 (16. kab.)- tikšanās ar skolas vadību.
  · no plkst. 18.00 līdz plkst.20.00- individuālas pārrunas ar priekšmetu skolotājiem.

  Skolotāju diena.

  Kā jau katru gadu oktobra pirmajā svētdienā svinam skolotāju dienu. Sveicam visas skolotājas!

  Eiropas sporta nedēļas aktivitātes 2. pamatskolā

  No 7. līdz 11. septembrim, atzīmējot “Eiropas sporta nedēļu” skolā notika dažādas sportiskas aktivitātes. Katru rītu skolēni tikās skolas sporta zālē, lai kopīgi izpildītu rīta vingrojumus. Garajos starpbrīžos klases sacentās dažādos sporta veidos – futbolā, frisbijā, jancīgajā tautas bumbā. Piektdien sportiskā nedēļa noslēdzās ar vingrošanas “flešmobu” pie skolas.

  Datorikas programmas aprobācija.

  Sākot ar 2015.gada 1.septembri skola piedalās VISC projektā "Datorikas aprobācija". Projekts paredz, ka pakāpeniski notiks pāreja, lai Datoriku apgūtu no 1.- 9.klasei.

  Bibliotekāre informē

  AIcinu uz skolu saņemt mācību grāmatas darba dienās no 9.00 līdz 14.00.

  Lapas

  Lietotāja pieslēgums