Anketa

Vai jūti izmaiņas skolas ēdnīca?

Vecāku dienas.

Cien. vecāki!
2015. gada 4. novembrī skolā notiks Vecāku diena.
· no plkst. 17.30 līdz plkst. 18.00 (16. kab.)- tikšanās ar skolas vadību.
· no plkst. 18.00 līdz plkst.20.00- individuālas pārrunas ar priekšmetu skolotājiem.

Skolotāju diena.

Kā jau katru gadu oktobra pirmajā svētdienā svinam skolotāju dienu. Sveicam visas skolotājas!

Eiropas sporta nedēļas aktivitātes 2. pamatskolā

No 7. līdz 11. septembrim, atzīmējot “Eiropas sporta nedēļu” skolā notika dažādas sportiskas aktivitātes. Katru rītu skolēni tikās skolas sporta zālē, lai kopīgi izpildītu rīta vingrojumus. Garajos starpbrīžos klases sacentās dažādos sporta veidos – futbolā, frisbijā, jancīgajā tautas bumbā. Piektdien sportiskā nedēļa noslēdzās ar vingrošanas “flešmobu” pie skolas.

Datorikas programmas aprobācija.

Sākot ar 2015.gada 1.septembri skola piedalās VISC projektā "Datorikas aprobācija". Projekts paredz, ka pakāpeniski notiks pāreja, lai Datoriku apgūtu no 1.- 9.klasei.

Bibliotekāre informē

AIcinu uz skolu saņemt mācību grāmatas darba dienās no 9.00 līdz 14.00.

Pēdējais zvans.

Izskanējis pēdējais zvans. Vēlam veiksmi mūsu 9.eksāmenā.!

Koncerts „Paldies māmiņai”.

7. maijā 2. pamatskolas skolēni sveica savas māmiņas Mātes dienā ar muzikālu uzvedumu „Paldies māmiņai”. Koncertā piedalījās skolēni no 1. līdz 9. klasei ar muzikāliem priekšnesumiem (dziedāja, dejoja, spēlēja mūzikas instrumentus) un aktieri no 4. un 6. klases.

Lapas

Lietotāja pieslēgums