Jūs atrodaties šeit

Sākums

Vecākiem

   Skola piedāvā:
 
Fakultatīvās nodarbības dabaszinībās, Kodu spēļu programmēšanu un informātikas pamatus sākumskolā, sportiskās aktivitātes skolēnu veselības nostiprināšanai 1. - 3. klases skolēniem.
 
Pagarināto dienas grupu 1. klasei.
 
Datorikas apguvi
 
Mācību procesā tiek izmantotas mūsdienu tehnoloģijas.
 
Skolā ir bibliotēka ar plašu literatūras klāstu.
 
Skolā tiek popularizēts veselīgs, fiziski aktīvs dzīves veids.
 
 Skolā strādā psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, koriģējošas vingrošanas pedagogs.
 
Skolā darbojas.
2.- 4. klašu skolēnu koris (vada Ž.Eizenbārde)
2017./2018.m.g. tiks piedāvātas Jaunsardzes nodarbības (skatīt afišu pielikumā)
Ansamblis  5.- 6.kl.  ( vada Ž.Eizenbārde)
Tautiskās dejas  (vada Ž,Eizenbārde)
 
Skola piedalās šādos projektos:
 
ESF  projekts „Dabaszinātņu un matemātikas mācīšanas uzlabošana skolā 1. - 6. klasēm”
„eTwinning”
Projekts „Skolas auglis”
Projekts "Skolas piens" 
Erasmus + projekts "In the Paradise Garden of Eirope"